VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
EV Inspectie CC0 tpsdave via Pixabay & CC0 Ben Kerckx via Pixabay

Leergang Externe Veiligheid

 

inhoudelijke sessies

Deze leergang daagt u uit om vanuit een andere perspectief dan uw eigen perspectief naar externe veiligheid te kijken. Betrokkenen bij de ontwikkeling en uitvoering van het externe veiligheidsbeleid hebben vaak al verkend wat de modernisering van het externe veiligheidsbeleid voor hen betekent. Maar wat betekent deze modernisering voor andere betrokkenen? Hoe gaan zij om met actuele ontwikkelingen? Waar lopen zij tegenaan en wat betekent dat voor u? Tijdens de leergang Externe Veiligheid vertellen sprekers vanuit hun perspectief op welke wijze zij omgaan met externe veiligheid, wat hierbij hun motieven en belangen zijn. De leergang sluit af met een casus waarin u de opgedane inzichten in deze perspectieven praktijk brengt.

  Zet in uw agenda

     najaar 2023
     09:00 - 17:00
    n.n.t.b.

We werken gedurende de dag in 3 inhoudelijke sessies van 1,5 uur en een afsluitende casus.

Doelgroep: bedrijfsleven, overheid, adviseurs, en veiligheidsdiensten.

Voorlopig programma

Sessie 1: 09.00 - 10.30 uur 
Externe veiligheid onder de Omgevingswet.
In deze sessie gaan we in op de centrale begrippen en uitgangspunten voor externe veiligheid onder de Omgevingswet.

Sessie 2: 10.45 - 12.15 uur
Externe veiligheid en de Omgevingswet vanuit de bouwpraktijk c.q. bouwkundig perspectief beschouwd.
In deze sessie beschouwen we de bouwkundige maatregelen die zijn gericht op het bieden van bescherming tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

Lunch: 12.15 - 13.15 uur

Sessie 3: 13.15 - 14.45 uur
Externe veiligheid en Omgevingswet vanuit de milieubelastende activiteit (nu nog Wm-inrichting) beschouwd.
In deze sessie beschouwen we de uitdagingen die aan de orde zijn als een bedrijf / organisatie haar milieubelastende activiteiten wil veranderen of uitbreiden.

Sessie 4: Casus (15.00 - 16.30 uur)
Inpassing van een waterstoftankstation.
Gezamenlijke uitwerking van de casus, waarbij alle eerder besproken perspectieven aan bod komen.

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie Externe Veiligheid in samenwerking met de VNG.