VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
Bluswater - CC0 Skeeze via Pixabay

GEANNULEERD: Milieubescherming tijdens incidenten

 

interactieve, virtuele demosessie

Een incident met ernstige milieugevolgen: dat proberen we natuurlijk te voorkomen. Maar als het tóch gebeurt, hoe beperk je dan de gevolgen? Om dat te leren organiseert de VVM een serie zogenoemde MOPI-lab sessies: interactieve, virtuele demonstraties van milieubescherming tijdens incidenten. De eerste demosessie is op 21 april.

  Zet in uw agenda

     donderdag 21 april 2022
     16:30 - 20:30
     VVM Bureau (UCo gebouw)
     2de Daalsedijk 6A, 3551 EJ Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Incidenten met ernstige milieugevolgen komen – mede dankzij de steeds strengere regelgeving – steeds minder vaak voor. Is er toch een incident, dan staan de milieuprofessionals ‘achter het afzetlint’. Eerst moeten de openbare orde en veiligheid hersteld worden voordat de “Plaats Incident” wordt vrijgegeven. Intussen loopt de financiële en milieuschade fors op. Kan dat niet anders? Waarom geen milieubescherming tijdens een incident (MbI)?

Dat gaan we onderzoeken in de eerste MOPI-lab sessie. De bij milieu-incidenten betrokken milieuprofessionals kunnen tijdens dit virtuele, online leerlab à la ‘vliegsimulator’ de mogelijkheden onderzoeken van de milieubescherming tijdens een incident (MbI). Bovendien kunnen ze aantonen dat ze het MbI-proces parallel aan het incidentmanagement van brandweer en politie kunnen uitvoeren.

De evaluaties van de leerlabsessie, met name de kostenbatenanalyse van de (virtuele) inzet, kunnen best practices opleveren die de bestuurlijke crisisbesluitvorming in de veiligheidsregio kunnen ondersteunen. Het bevoegd gezag milieu, vaak de provincie, kan dan ook het kosten van de milieubescherming tijdens het incidentmanagement versus de saneringskosten achteraf in de besluitvorming betrekken. Daarnaast is het MOPI-lab(c) in te zetten als assessmenttool bij risicoanalyses voor nieuwe activiteiten, maar ook als toets van voorbereide incidentbeheersingsplannen van Brzo-bedrijven en de onderliggende scenario’s daarvan.

De VVM zal een serie MOPI-lab-sessies organiseren, waarbij de leerpunten van de voorafgaande sessies steeds worden benut als uitdagingen voor de volgende.

Moderator: Leendert de Bruin, Raadgevend adviseur Heijmans Infra, Strategisch adviseur Allios Deite, bestuurslid Sectie Milieu&Praktijk, VVM;
Virtuele leeromgeving: Emiel Stevens, International Sales Representative/ Incident Command Trainer van XVR Simulation
Ontwikkelaars: Vincent van Vliet, QHSSE-adviseur/ onderzoeker Milieubescherming bij Incidenten/ lid Sectie M&P; Henk van Dijk, adviseur AVCO-advies/ docent Werken op en met verontreinigde bodem; Lionel de Jong, adviseur ENVISOR/ 24/7 incidentmanager gevaarlijke stoffen.

Eerste sessie over scenario gekantelde benzinetankwagen

In deze eerste (demo)sessie op 21 april spelen we het scenario van de gekantelde benzinetankwagen op het viaduct N346 over het Twentekanaal na. Daarna bespreken we de volgende vragen:

  • Zijn virtuele trainingen zoals deze nuttig of zelfs noodzakelijk voor professionals die betrokken zijn bij milieu-incidenten?
  • Welke casussen zijn geschikt voor de modellering van (virtuele) maatgevende verspreidingsmodellen?
  • Is het ontwerp van dit online, virtuele leerlab (à la vliegsimulator) en het beoogde ‘spel’ tussen deelnemers en tegenspelers (à la crisisteam) adequaat ontworpen?

Tijdens de bijeenkomst is er ruime gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen van de deelnemers. We hopen daarom op een grote diversiteit aan milieudeskundigen (bodem en water), saneerders, grondroerders, risico- en incident managers, juridische adviseurs van besturen, arbodeskundigen en andere belanghebbenden.

 

Programma

16:30 Inloop met koffie/thee en mueslibol

17:00 Welkom door de moderator van de sessie Leendert de Bruin
Intro van de bedoeling van MOPI-lab(c) door Vincent van Vliet

17:15 Demonstratie van het online, virtuele leerlab door Emiel Stevens van XVR Simulation
Een film laat in timelapse een casus zien van een gevaarlijke-stoffenincident op een locatie dat een look-a-like is van een andere casus.

17:30 AS-IS-verspreiding van de verontreiniging, i.c. benzine en vervuild bluswater op de gekozen locatie door Henk van Dijk
Discussie over de modellering van de diverse typen verspreiding; de urgentie per type verspreiding gezien vanuit openbare veiligheid vs. milieurisico’s; kosten-Baten van tijdige, repressieve inzet, zo nodig geïmproviseerd naar het voorbeeld van de business-as-usual-saneringspraktijk.

18:15 TO-BE-incidentmanagementplanning door Lionel de Jong
Planmatige inzet van milieucalamiteitendiensten, synchroon met die van de openbare (orde en) veiligheidsdiensten zoals de brandweer. Kansen die een parallelle inzet van milieubescherming op Plaats Incident (PI) bieden en de consequenties daarvan voor het management van de logistiek en informatiedeling.

19:15   Evaluatie van de sessie door Leendert de Bruin
Samenvatting van de ervaringen met het virtueel ‘leren van incidenten’. Suggesties voor volgende sessie.

20:00   Netwerkborrel

20:30   Einde activiteit

  Delen

  Twitter mee via #mbi #mopilab @VVMbureau

Tarieven

€ 32,50   Reguliere deelnemers
€ 15,--  VVM-leden
€   7,50 Studenten (voltijd), niet lid
gratis  VVM-studentleden (voltijd)

Broodjespakket (te reserveren tot 19 april)

€ 9,-- 2 broodjes + fruit p.p.

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot DAG VOOR BIJEENKOMST 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze MOPI-lab(c)-sessie is in handen van Vincent van Vliet en Leendert de Bruin, bestuursleden van de VVM Sectie Milieurecht en Praktijk.


Emiel Stevens, XVR Simulation


Henk van Dijk, ACVO advies


Lionel de Jong, ENVISOR


Leendert de Bruin, Heijmans, Allios Deite


Vincent van Vliet, zelfstandig adviseur