VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
JONG EN CC0 Geralt skitterphoto via pixabay

Nieuwe (duurzame) energie door jongerenparticipatie

 

Discussie en netwerkevent

Vooral de huidige jonge generaties zullen geconfronteerd gaan worden met de gevolgen van de klimaatproblematiek. Om die reden is het logisch dat zij zich uitspreken over en betrokken worden bij het beleid dat momenteel in Nederland wordt uitgestippeld. Op landelijk niveau is er een redelijke jonge minister (35 jaar oud) die een klimaatfonds van 35 miljard mag gaan inrichten. Hoe komt dat fonds er uit te zien? En worden daarin de belangen en de meningen van jongeren meegenomen? En wat houden die belangen en meningen precies in?

  Zet in uw agenda

     donderdag 20 oktober 2022
     16.00 - 19.00
    Campus Nijmegen, exacte locatie volgt nog

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Op regionaal niveau worden de zogenaamde Regionale Energiestrategieën (RES) ontwikkeld. Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke regio uitgevoerd gaat worden. Sinds enige tijd bestaat JongRES Nederland dat zich inzet om de stem van jongeren mee te laten klinken in deze RESsen. Waar staat JongRES Nederland inhoudelijk precies voor? Wat vinden jongeren vooral belangrijk? Voelen zij zich voldoende betrokken bij de RESsen? Wat kan er beter?

 

Sprekers

Fons Janssen (Green Deal 4 Youth) is host/facilitator.

Panelleden zijn o.a.

  • Wouter van der Galiën (voorzitter, JongRES)
  • Klaartje van Dijk (Toponderzoek)
  • Loes Hoefnagels (adviseur Energietransitie Liander N.V.)
  • Charlotte Koot (projectmanager Burgerforum bij Ministerie EZK)

  Delen

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie Energie en Klimaat i.s.m. Jong RES.


Fons Janssen, Green Deal 4 Youth   


Wouter van der Galiën, Voorzitter JongRES 


Klaartje van Dijk, Toponderzoek  


Loes Hoefnagels, Liander NV 


Charlotte Koot, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat