VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
WWW 20170406mer Feiten en alternatieve feiten CC BY SA 20 Robert Emperley @wikicommons

Omgaan met framing in omgevingsmanagement: actief met perspectief

Maatschappelijke discussie

t/m 30 maart 2017

In de maatschappelijke discussie over tal van projecten maken tegenstanders regelmatig gebruik van het fenomeen framing om het initiatief in hun perspectief te plaatsen. Denk aan de discussie rondom sommige wind- en dijkverbeteringsprojecten.

Voor de sectie M.E.R. van de VVM aanleiding om op donderdag 6 april de bijeenkomst ‘Feiten en alternatieve feiten’ te organiseren. Centraal staat de vraag hoe te reageren indien een project door onjuiste informatie in een negatief daglicht wordt gesteld: hoe is dan de discussie terug te leiden naar de relevante feiten en argumenten? 

datum: donderdag 6 april 2017
tijd: 14:30-17:00 uur

Eén van de sprekers is Remco de Boer, auteur van het boek ‘Tussen hoogmoed en hysterie’. Het boek gaat over een succesvolle milieucampagne tegen schaliegas waarbij framing is toegepast. Remco de Boer is tevens adviseur, onderzoeker en publicist op het gebied van omgevingsmanagement.

Daarnaast zal Lennert Goemans, projectmanager Omgevingsmanagement bij het Ministerie van EZ, de visie van zijn ministerie presenteren. Ook zal hij ingaan op de ervaring van het ministerie met omgevingsmanagement bij projecten.

Communicatiedeskundige en voorzitter van de VVM-sectie Klimaat Alphons Rommelse geeft een reactie op beide inleidingen. Daarna is het woord aan de deelnemers.

De bijeenkomst is met name interessant voor projectleiders en adviseurs MER en omgevingsmanagers. De centrale vraag is: hoe zorg je voor een open en eerlijke communicatie over de objectieve feiten in het MER en maak je een goede afweging mogelijk als je in je project met het fenomeen framing te maken krijgt. 

Klik hier voor een recensie van het boek 'Tussen hoogmoed en hysterie'. Deze recensie is geschreven door Mike Duijn en Barend van Engelenburg en terug te lezen in Milieu (juni 2016, p6-8).

Programma

14:30 uur Ontvangst met koffie en thee
15:00 uur Introductie Jan Muntinga, bestuurslid VVM sectie MER
15:05 uur

Presentatie Remco de Boer van zijn boek ‘Tussen hoogmoed en hysterie’ met aansluitend ruimte voor vragen

15:35 uur Presentatie Lennert Goemans over de visie van EZ op omgevingsmanagement en ervaringen hiermee in projecten
16:05 uur Pauze
16:15 uur Reactie op de sprekers door Alphons Rommelse
16:25 uur Vragen en discussie
17:00 uur Afsluiting en netwerkborrel

Samenvatting boek
Als een klein Brits bedrijf als eerste in Nederland naar schaliegas wil boren, is er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. Totdat één man in verzet komt. Zijn strijd groeit uiteindelijk uit tot een van de meest geruchtmakende en succesvolle milieucampagnes van de afgelopen decennia. Zo onbekend als schaliegas in 2010 nog is, zo omstreden is het een jaar later. Inmiddels boezemt alleen al het wóórd angst in. Toch wordt het gas nergens in ons land gewonnen. Zelfs proefboringen zijn taboe. Niemand weet daardoor of winning überhaupt wel haalbaar is. Alle seinen voor zo'n proefboring stonden in 2010 op groen, alle vergunningen waren rond. En toen keerde het tij. 'Tussen hoogmoed en hysterie' vertelt het fascinerende verhaal over een coalitie van bezorgde burgers en door de wol geverfde activisten die dát voor elkaar kreeg. Maar vooral is dit boek een onthullende, en bij vlagen ontluisterende, blik achter de schermen van de moderne mediademocratie. Waar beeldvorming koning is, framing hoogtij viert en vrijwel niemand feiten en fictie nog uit elkaar kan houden - met alle gevolgen van dien.

Recensie(s)
Journalistiek verslag van de verwikkelingen rondom de plannen voor proefboringen naar schaliegas in Boxtel en Haaren en de daaropvolgende politieke verwikkelingen en strijd van actievoerders tegen schaliegas. De auteur laat zien hoe een aanvankelijk probleemloos plan door gebrekkige communicatie en door acties van omwonenden leidt tot een brede lobby tegen schaliegas in Nederland. De auteur maakt duidelijk hoe actievoerders en politici te werk gaan en wat de rol van de media daarbij is. De stijl van schrijven maakt het boek goed leesbaar, maar de verwikkelingen rondom Boxtel en Haaren zijn wel erg breed uitgesponnen. Op veel argumenten van de tegenstanders van schaliegas wordt nuchter ingegaan. Het bezwaar van veel boringen in een dicht bevolkt gebied blijft onbeantwoord. Een goed leesbaar en nauwkeurig gedocumenteerd verslag, maar daardoor ook een dikke pil.

Klaas de Jong

 

locatie:

VVM Bureau
Arthur van Schendelstraat 800 <--
3511 MK Utrecht

kosten
(incl.BTW):

Vroegboektarief t/m 1 maart

Reguliere deelnemers € 81,68
VVM-leden € 41,75
Recent afgestudeerde leden € 9,08
Studentleden € 9,08

Regulier tarief vanaf 2 maart

Reguliere deelnemers € 93,78
VVM-leden € 53,85
Recent afgestudeerde leden € 9,08
Studentleden € 9,08

organisatie:  VVM sectie M.E.R.
delen:

Download en verspreid de flyer

Twitter mee via #framing, bekijk tweets

Deel het Facebook Event en geef daar ook aan of je gaat komen.

Deel en like onze LinkedIn update.

     

Feiten en alternatieve feiten

Aanmelden & annuleren

Minder dan een week voor aanvang is aanmelden nog altijd mogelijk, maar wij kunnen dan niet meer garanderen dat alle u relevante informatie ontvangt. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

Verdere informatie

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Jan Muntinga van de VVM Sectie M.E.R.