VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
recycling - Wecycle

Met of zonder producentenverantwoordelijkheid naar een circulaire economie

Recycling - Wecyclesymposium

Producentenverantwoordelijkheid is een veelgenoemd instrument in onder andere de transitie-agenda’s naar een circulaire economie. Op dinsdagmiddag 29 mei organiseren de VVM netwerk van milieuprofessionals en het Utrecht Sustainability Institute (USI) het symposium "Met of zonder producentenverantwoordelijkheid naar een circulaire economie?".

 Download presentatie en artikelen tijdschrift Milieu

  Zet in uw agenda

  dinsdag 29 mei 2018
  14:30 - 18:00
Bestuursgebouw, Universiteit Utrecht 
  Heidelberglaan 8, 3584 CS, Utrecht
   Parkeergarage Cambridgelaan

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Met de bestaande verplichte en vrijwillige PV-systemen is immers veel bereikt. Wat kunnen wij leren van de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met producentenverantwoordelijkheid, teneinde de hoge verwachtingen betreffende dit instrument voor de circulaire economie waar te maken? Welke veranderingen zijn noodzakelijk ten aanzien van de bestaande productgroepen? Hoe kunnen we dit instrument inzetten bij nieuwe productgroepen, zoals matrassen?

Een circulaire economie vraagt om vraagsturing en bovenal om een rendabele business case. Bereiken we die business cases door innovaties, ketensamenwerking, regelgeving of allemaal? En welke rol kan PV hierin wel én niet spelen?

Tijdens dit symposium dagen wij ketenpartners – van producent tot consument en van overheid tot afvalverwerker – uit om met concrete oplossingen te komen. We streven samen naar oplossingen die je zelf kunt bieden om die transitie te versnellen én oplossingen die je pas ziet als je in de huid kruipt van een van jouw ketenpartners.

Programma

Dagvoorzitter: Jacqueline Cramer (Professor duurzame innovatie aan de Universiteit Utrecht, bestuurslid van The Amsterdam Economic Board)

14:30 Inloop met koffie/thee

15:00 Plenaire opening met panel van deskundigen
Inleiding door Annemiek Tubbing (milieujurist, Tubbing Milieuadvies en lid van VVM sectie Afval). 
Het panel bestaat uit ketenpartijen van productstromen waarvoor een PV-instrument bestaat.

            Panel: André Habets - directeur FIAR en Stichting Bruingoed en secretaris Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland)
            Arie de Jong - directeur Stibat (en voorheen ARN)
            Marc Pruijn - programmaleider circulaire economie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
            Olaf Prinsen - directeur NVRD

15:40 Dieper in de materie
Aan de hand van een presentatie over de opzet van vrijwillige producentenverantwoordelijkheid voor matrassen gaan we dieper in op de stappen die doorlopen moeten of kunnen worden om te komen tot een circulaire keten voor diverse productstromen. 
Door Jan Nieuwenhuis (voorzitter Ketenoverleg Matrassen en voormalig directeur Groene Groei van het Ministerie van EZK)

          Pauze

16:05 Tafelrondes: de rol van de ketenpartners
In twee tafelrondes bespreken we de rol die diverse ketenpartijen kunnen spelen in het versnellen van de transitie naar een circulaire economie en of PV daarin een nuttig instrument is. In de eerste ronde beschouwen de deelnemers dit vanuit hun eigen positie. In de tweede ronde worden ze uitgedaagd in de huid van een andere ketenpartner te kruipen.

           Robert-Jan ter Morsche (Ardagh Group, Regulatory Affairs Director Europe)
Dominique van Ratingen (Gemeente Amsterdam, Strategic Advisor Waste Management)
Roland Amoureus (Renewi, Director Public Affairs)
Ton van der Giessen (Van Werven, Managing Director)

17:00 Plenaire afsluiting met panel van deskundigen
Het panel bestaat uit ketenpartijen die een rol spelen in het realiseren van circulaire productketens 

17:30 Netwerkborrel

18:00 Einde programma

 

  Delen

  Twitter mee via #circulaireeconomie
       @VVMbureau

Download de flyer
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post

  Tarieven & aanmelden

Aanmelden

Reguliere tarief (t/m 21 mei):

€ 67,70 Reguliere deelnemers
€ 47,50 VVM-leden
€   9,50 Studentleden / recent afgestudeerde leden

Laatboekerstarief (vanaf 22 mei):

€ 75,00 Reguliere deelnemers
€ 55,00 VVM-leden
€   9,50 Studentleden

De kleine lettertjes
Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

  Doelgroep

Producenten, retailers, overheden, consumenten, afvalverwerkers en vertegenwoordigers van deze partijen.

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie Afval en USI.