VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
IJssel Kampen (c) RWS Ruimte voor de rivier Ruben Smit

GEANNULEERD - IJsseldelta zuid

Studiemiddag

t/m 6 september a.s.

Op 13 september a.s. vindt een unieke studiemiddag plaats naar het omvangrijke project IJsseldelta-Zuid. De bypass ten zuiden van Kampen moet in combinatie met de reeds uitgevoerde zomerbedverlaging van de Beneden-IJssel met circa twee meter voor voldoende veiligheid zorgen. Daarnaast levert het project nevenvoordelen op voor recreatie, wonen en natuur.

 

datum: woensdag 13 september 2017
tijd: 13:30-16:30 uur

IJsseldelta-Zuid is één van de circa dertig projecten in het kader van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. In fase 1 vindt nagenoeg al het groot grondverzet plaats. In fase 2 wordt de kering bij Roggebotsluis verwijderd, waardoor de hoogwatergeul in open verbinding staat met het Vossemeer. Onlangs heeft de minister Schultz (IenM) besloten om de uitvoering van de tweede fase naar voren te halen. Dit betekent dat de werkzaamheden al in 2022 afgerond kunnen zijn, drie jaar eerder dan was voorzien. Al met al een groot project en een complex proces. 

Het MER heeft een sturende rol gespeeld in de vormgeving van het project. Het op basis hiervan gekozen voorkeursalternatief vormde het vertrekpunt voor het inrichtingsplan en een aanvulling op het MER. Het uitvoeren van de verschillende milieuonderzoeken voor deze aanvulling en het uitwerken van het inrichtingsplan zijn daarbij - in een iteratief proces - gelijk opgelopen. 

Deelname aan deze studiemiddag levert het volgende op:

- kennis van de ontwikkeling van het project en de sturende rol van het MER daarin;

- terreinbezoek om kennis te nemen van de uitvoering;

- contacten met vakgenoten tijdens de excursie.

 

Programma

13:30 uur Ontvangst met koffie en thee bij Isala Delta in Kampen (Engelenbergplantsoen 5) 
14:00 uur

Presentatie Peter van Wijk over IJsseldelta zuid:

projectmanager ir. Peter van Wijk belicht vanuit de provincie Overijssel de ontwikkelingen die geleid hebben tot het huidige project. Daarbij wordt voorgesorteerd op de aanpak die in de PKB ‘Ruimte voor de Rivier’ is voorzien.

14:20 uur

Tweede spreker

14:35 uur Vragen en discussie
14:50 uur Pauze
15:00 uur Vertrek met de bus naar het projectgebied met bezoek aan enkele overzichtspunten
16:30 uur Einde studiemiddag
locatie: Isala Delta, Engelenbergplantsoen 5, 8266 AB Kampen
kosten (incl.BTW):

Vroegboektarief t/m 1 september

Reguliere deelnemers € 64,50
VVM-leden € 49,50
Recent afgestudeerde leden € 9,50
Studentleden € 9,50

Regulier tarief vanaf 2 september

Reguliere deelnemers € 74,50
VVM-leden € 59,50
Recent afgestudeerde leden € 9,50
Studentleden € 9,50

organisatie:  VVM sectie M.E.R.
delen:

Twitter mee via #IJsseldelta

IJssel Kampen (c) Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier, Ruben Smit

Aanmelden & annuleren

Minder dan een week voor aanvang is aanmelden nog altijd mogelijk, maar wij kunnen dan niet meer garanderen dat alle u relevante informatie ontvangt. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

Verdere informatie

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Jan Muntinga (Witteveen+Bos) van de VVM Sectie M.E.R.