VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Basiscursus Meten van emissies naar lucht

Deze cursus is onderdeel geworden van de Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie (in samenwerking met PAO Techniek en Management), blok 2.

U kunt de blokken afzonderlijk volgen.

De driedaagse Basiscursus ‘Meten van emissies naar lucht’ geeft op verfrissende wijze inzicht in emissiemetingen. Deskundigen uit het veld brengen uw kennis op peil, onder meer door u bij de hand te nemen door de wirwar van regelgeving en meetnormen. Daarbij staan we ook stil bij de uitvoering van emissiemetingen en het verwerken van meetresultaten, zodat deze aan de emissie-eis kunnen worden getoetst. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kwaliteitsborging van emissiemetingen. Verder is er aandacht voor de discussies over de inhoudelijke betekenis van emissiemetingen. Op de laatste dag van de cursus gaat u zelf als geurpanellid ervaren hoe een geurconcentratie wordt bepaald.