VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
WWW LLD  Berend Hoekstra (c) Michiel Wijnbergh (klein)

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

Alle aspecten van luchtkwaliteitsbeleid

Deze erkende post-hbo opleiding van VVM en PAOTM is in het leven geroepen door de sector zelf. Vanuit het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) is de opleiding geïnitieerd en tot stand gekomen met medewerking van Rijkswaterstaat, vergunningverlenende instanties, meet- en adviesbureaus. Door de verschillende invalshoeken is een brede, degelijke en onafhankelijke opleiding ontstaan.

De opleiding behandelt alle aspecten van luchtkwaliteit en geeft daarmee een stevige basis voor werkzaamheden in dit brede en complexe werkveld. In de opleiding staan zowel de huidige als de toekomstige wet- en regelgeving centraal. Er is ruime aandacht voor de Omgevingswet.

 

 

De opleiding bestaat uit vijf blokken, die ook afzonderlijk te volgen zijn. Elk blok wordt afgesloten met een examen. Bij het succesvol afronden van de gehele opleiding ontvang je een door CPION gecertificeerd diploma.

Alles over luchtkwaliteit in beeld

Tijdens de opleiding leer je alles over:

 • Luchtvervuilende bronnen en activiteiten, verspreiding, blootstelling, depositie, sturing verbetering luchtkwaliteit
 • De beleidscyclus: beleid – wetgeving – uitvoering (milieuspoor – ruimtelijk spoor) – monitoring, evaluatie
 • Vergunningverlening en industriële luchtvervuiling
 • Beoordelen van (risico’s van) ruimtelijke en vergunningverleningsprocessen
 • Vaststellen van luchtvervuiling en luchtkwaliteit: ontwikkelen en uitvoeren meetprogramma’s, modelleren luchtkwaliteit met verspreidingsmodellen
 • Analyseren, beoordelen en borgen van de kwaliteit van onderzoek
 • Formuleren van adviezen voor beleidsuitgangspunten
 • Het treffen van kostenefficiënte maatregelen en daadkrachtige besluitvorming voor het verbeteren van luchtkwaliteit en depositie

Bedoeld voor

 • Personen op hbo-niveau werkzaam op het gebied van luchtkwaliteit, luchtverontreiniging en depositie bij overheid, industrie en adviesbureaus die zich nader willen specialiseren.
 • Personen die werken in vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

 

Organisatie:  PAO, PKL en VVM
Cursusleider:  Dhr. Mr.ir. B.W. Hoekstra (Berend), Tauw BV
Datum (start): do. 19 januari 2023
Rooster:

21 lesdagen verspreid over het hele jaar
14:00 - 21:00 , diner 17:00 - 18:00

De opleiding is onderverdeeld in 5 blokken, elk blok wordt afgesloten met een examen.

Afhankelijk van je voorkennis ca. 10 uur zelfstudie per module vereist

Locatie: Aristo, Utrecht
Kosten
excl. BTW:

€ 6.500,-
prijs is inclusief alle studiematerialen en diners