VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
WWW LLD  Berend Hoekstra (c) Michiel Wijnbergh (klein)

Blok 2 - Industrie deel 2

Emissiemetingen, - schattingen en geur

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie 

Blok 2 - Industrie deel 2

organisatie:  PAO, PKL en VVM
Cursusleider:  Dhr. Mr.ir. B.W. Hoekstra (Berend)
datum (vanaf):

do. 11 nov. 2021
do. 18 nov. 2021
do. 25 nov. 2021
do. 02 dec. 2021

Rooster:

4 middag-avonden van 14:00-21:00 uur

Examendatum:
do. 23 dec. 2021
(14.00-17.00 uur)

locatie: Aristo, Utrecht
kosten
excl. BTW:

€ 1.550,-

prijs is inclusief alle studiematerialen en diners 

Annulerings-voorwaarden 

Tot een maand vooraf kunt u kosteloos annuleren. Mocht binnen een maand voor aanvang van de eerste cursusdag uw inschrijving willen annuleren, bent u VVM de volledige deelnamekosten verschuldigd, u behoudt wel het recht om:
•een collega in uw plaats aan te melden, deze persoon treedt dan in uw rechten;
of
•tegen betaling van 10% van de deelnamekosten met voorrang deel te nemen aan een eventuele herhaling van de cursus.

Dit blok geeft verdieping op belangrijke kernonderwerpen uit de industriële luchtverontreiniging: meten en monitoren, emissieschattingen en geurhinder. U leert uitgebreid over het meten van emissies: het opzetten van meetplannen, kwaliteitsborging, en meetmethodes- en -technieken. U gaat uitgebreid aan de slag met rekenformules voor herleidingen en correcties van meetresultaten.

Daarnaast is het onderdeel 'geur' opgenomen in dit blok. Hoe wordt geur vastgesteld en beoordeeld? Bij alle relevante onderdelen uit de keten van geuremissie - geurwaarneming - beoordeling - hinder - klachten wordt stil gestaan. Meet- en rekenmethodieken voor het bepalen van het acceptabel geurhinderniveau worden besproken met koppeling naar de werkpraktijk.

Bedoeld voor

Personen die op HBO-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus. Ook interessant voor personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Programma

Module 11: Meten van emissies

 • Continue meting gasvormige componenten (O2, CO, CxHy en NOx)
 • Discontinue metingen (stof, Hg, zware metalen, PCDD/F, PAK, HCl, HF, NH3 en SO2)

Module 12: Emissieschattingen en -berekeningen

De uitstoot van luchtverontreiniging kan niet in alle situaties worden gemeten. In dit onderdeel worden schattings- en berekeningsmethoden voor emissies uiteen gezet mede in relatie tot vergunningverlening, nationale en internationale emissierapportage verplichtingen.

Module 13: Meten van emissies

 • Kwaliteitsborging van metingen
 • NeR 3.7
 • Rapportage
 • Herleiden van emissies
 • Toetsing aan emissie-eisen

Module 14: Geurhinder in Nederland, wanneer wordt geur een probleem?

Geuren zijn vaak aangenaam maar afkomstig van bedrijven of veehouderijen al snel ongewenst en kunnen ze tot hinder aanleiding geven. Het eerste college behandelt wanneer we over geurhinder spreken en hoe groot dit milieuprobleem in Nederland eigenlijk is. Ook bekijken we roemruchte voorbeelden uit heden en verleden om de impact van geurhinder op onze maatschappij te illustreren.

Module 15: Meten van emissies

 • Monsternamestrategie
 • Berekenen van rookgasdebiet
 • Berekenen vracht

Module 16: Hoe pakken we overlastsituaties aan, en hoe voorkomen we nieuwe?

Een beetje geur moet mogen maar hinder willen we niet, en nieuwe probleemsituaties al helemaal niet. In deze module lopen we na wat we in Nederland aan beleid en regelgeving hebben om dat te realiseren, en hoe de praktijk van vergunningverlening en ruimtelijke ordening er uitziet. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bekijken we waar het aan ligt dat we in onze doelen wel, niet of maar ten dele in slagen.

Module 17: Meten van emissies

Kwaliteitsborging automatische meetsystemen volgens NEN-EN 14181

Module 18: Het doen van geuronderzoek, wat komt daar bij kijken?

Een essentieel en onmisbaar onderdeel van alle beleid en besluitvorming rond het oplossen en voorkomen van hindersituaties, is het doen van goed onderzoek. Dat is bij geur niet zomaar geregeld, want hoe maak je van iets subjectiefs officieel bruikbare getallen? De module behandelt daarom vragen als 'hoe meten we geur eigenlijk?' en 'wat zeggen meetresultaten over hinder?', en gaat na wat de 'do's and don'ts' van goed geuronderzoek zijn.