VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - Blok 4

Luchtkwaliteit deel 2: Meten en modelleren

Dit blok geeft verdieping op meten en modelleren, twee belangrijke kernonderwerpen uit de luchtkwaliteit. Je krijgt inzicht in de beschikbare meettechnieken. Ook wordt ingegaan op de sterke punten van meten en rekenen en waarom beide methodes onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. 

Je leert het verschil tussen wettelijke metingen en indicatieve metingen en specifiek over het meten van deeltjes zoals roet. Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit wordt in detail besproken en je kunt zelf lokale metingen uitvoeren of laten uitvoeren.  

Ook neem je kennis van meteorologische aspecten en manieren om luchtkwaliteit te modelleren, zoals het Gaussisch Pluimmodel en de standaard rekenmethoden 1, 2 en 3. Er wordt met modellen geoefend om meer begrip voor de uitvoering te krijgen.

Na het volgen van dit blok:

  • Ben je in staat om de technische achtergrond van de luchtmetingen op te zoeken en weet je deze te interpreteren;
  • Weet je hoe lokale metingen uitgevoerd dienen te worden
  • Weet je waar de details zijn vastgelegd over de vereisten voor luchtmetingen
  • Kun je omgaan met meteorologische omstandigheden met meten en rekenen
  • Heb je basiskennis van het Gaussisch Pluimmodel
  • Heb je inzicht in de kritische factoren van modelonderzoek

 

Bedoeld voor

  • Personen die op hbo-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus.
  • Personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Data Blok 4

Lesdata Blok 4

14:00-21:00 uur

do. 07 sept. 2023
do. 14 sept. 2023
do. 21 sept. 2023

afhankelijk van je voorkennis ca. 10 uur zelfstudie per module vereist

Examendatum:
do. 12 okt. 2023
(14.00-17.00 uur)

Kosten Blok 4: 

€ 1.275,- excl. btw.
inclusief alle studiematerialen en diners

Aanmelden Blok 4 (via PAO TM)

Inhoud - Modules 29-34

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Module 29 en 30 | Eigenschappen van de atmosfeer en basisbegrippen van de verspreiding van luchtverontreiniging 

In dit deel van blok 4 wordt uitgelegd hoe atmosferische processen effect hebben op de verspreiding van luchtverontreiniging. We behandelen de opbouw van de atmosfeer en de rol van wind en turbulentie (o.a. stabiele en onstabiele condities) op het transport, verdunning en het weer verdwijnen (depositie) van verontreinigingen. Tevens wordt stil gestaan bij de bepaling van praktische aspecten van dispersie.

Module 31 en 32 | Meten van luchtkwaliteit 

Meten is weten wordt vaak gezegd. In dit deel van de opleiding wordt u geleerd of dat ook zo is en welke aspecten bij het bepalen van luchtkwaliteit komen kijken. Vragen waar je aan het eind van het onderdeel een antwoord op hebt zijn onder andere: “Hoe meet je fijn stof?”, “Hoe ziet een NO2 monitor er uit?”, “Waar moet je op letten als je meetdata interpreteert?” en “Hoe worden meetgegevens gebruikt in de modellering”.

Module 33 en 34 | Rekenmethoden voor de uitvoering van het luchtbeleid + practicum verspreidingsberekeningen 

Voor het bepalen van de luchtkwaliteit in Nederland wordt veel gebruik gemaakt van standaard rekenmethoden (SRM 1, 2 en 3). In deze 2 dagdelen wordt je geleerd welke rekenmethoden worden gehanteerd, hoe de bijdrage van bronnen aan de luchtkwaliteit kan worden bepaald en hoe in de modellen wordt omgegaan met de achtergrond belasting. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de theoretische achtergrond van de modellen als hoe ze in de praktijk toegepast kunnen worden. Daarbij ligt de nadruk op de modellen voor industriële, agrarische en diffuse bronnen (SRM 3), maar ook de eenvoudige modellen voor wegverkeer (SRM 1, SRM 2). Het wettelijk kader voor het bepalen van de luchtkwaliteit komt beperkt in dit blok aan bod, hiervoor is blok 3 bedoeld. De cursist wordt aan de hand van cases en een practicum toegerust om meer complexe verspreidingsproblemen succesvol aan te pakken en leert de kwaliteit van de uitkomsten van berekeningen te beoordelen.

 
Programma - Modules 29-34

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

7 september 2023: Eigenschappen van de atmosfeer en kenmerken van het Gaussisch pluimmodel

Janssen

7 september 2023: Het uitvoeren van verspreidingsberekeningen

Verhees

14 september 2023: Meten van luchtkwaliteit

De Jonge

14 september 2023: Eigenschappen van de atmosfeer en kenmerken van het Gaussisch pluimmodel

Janssen

21 september 2023: Meten van luchtkwaliteit

De Jonge

21 september 2023: Practicum verspreidingsberekeningen

Verhees

 
 
Geplande blokken
Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 
Algemene informatie

Organisatie:
PAO, PKL en VVM

Cursusleider:
Dhr. Mr.ir. B.W. Hoekstra (Berend), Tauw BV

Locatie:
Aristo, Utrecht

Startdatum gehele opleiding:
do. 19 januari 2023

Kosten gehele opleiding: 
€ 6.500,- excl. btw.
inclusief alle studiematerialen en diners

Lesrooster en tijdsinvestering:
21 lesdagen verspreid over het hele jaar van 14:00 - 21:00, diner 17:00 - 18:00.
De opleiding is onderverdeeld in 5 blokken, elk blok wordt afgesloten met een examen.
Afhankelijk van je voorkennis ca. 10 uur zelfstudie per module vereist