VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Vervolgcursus Meten van emissies naar lucht

Deze cursus is onderdeel geworden van de Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie (in samenwerking met PAO Techniek en Management), blok 2.

U kunt de blokken afzonderlijk volgen.

De driedaagse Vervolgcursus 'Meten van emissies naar lucht' gaat verder op de onderwerpen besproken tijdens de Basiscursus en geeft op een verfrissende wijze nog meer inzicht in emissiemetingen. Heeft u in uw dagelijks werk te maken met continue emissiemeetsystemen? Dan is dit deze cursus de uitgelezen mogelijkheid om u te verdiepen in de kwaliteitsborging volgens NEN-EN 14181. De cursus behandelt zowel de praktische problemen die u kunt tegenkomen bij het toepassen van deze norm als de oplossingen die NPR 8114 hiervoor biedt. Daarnaast wordt ingegaan op de uitvoering van ringonderzoeken en de rol die deze onderzoeken spelen in de kwaliteitsborging van laboratoria. Verder staat de verdiepingscursus stil bij de meer complexe meting van dioxines en zware metalen. Een ander interessant onderdeel is de validatie van emissiegegeven.