VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Rekenen aan Luchtkwaliteit en depositie 

Deze cursus is onderdeel geworden van de Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie (in samenwerking met PAO Techniek en Management), blok 4.

U kunt de blokken afzonderlijk volgen.

Vormgeving en uitvoering van het luchtbeleid steunen in hoge mate op toepassingen van verspreidingsmodellen. Door het technisch/wetenschappelijk karakter ervan heeft de wetenschap op dit gebied altijd een grote rol gespeeld. De overheid heeft de ontwikkeling van modellen ondersteund en specifieke modeltoepassingen gesanctioneerd, de Standaard Reken Methoden (SRM). De basis daarvoor is het eind jaren negentig herziene en uitgebreide ‘“Nationaal Model’” voor de verspreiding van luchtverontreiniging over korte afstanden. Commercieel beschikbare software daarvoor faciliteert een scala aan toepassingen, waaronder de SRM’s. De overheid bevordert door middel van een ‘Handreiking’ uniform gebruik. 

De VVM-cursus ‘Rekenen aan Luchtkwaliteit en depositie’ combineert het bieden van inzicht in atmosferische verspreidings- en depositieprocessen met het opdoen van ervaring bij het zelf uitvoeren van berekeningen; daarbij wordt ook het kader van de huidige regelgeving besproken. De cursist wordt aan de hand van cases toegerust om meer complexe verspreidingsproblemen succesvol aan te pakken en leert de kwaliteit van de uitkomsten van berekeningen te beoordelen.