VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
Stopcontact meterkast
stopcontact meterkast
 

Afdwingbaarheid van energiebesparing bij bedrijven

Juridisch Café

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en praktijk een Juridisch Café over de afdwingbaarheid van energiebesparing bij bedrijven. Twee deskundige sprekers zullen toelichten welke mogelijkheden het bevoegd gezag heeft om op de naleving van de verplichting tot energiebesparing toe te zien.

 Download presentaties          Download verslag

  Zet in uw agenda

  donderdag 15 november 2018
  16:30 - 20:00
  VVM bureau
Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Bij het verlenen van een milieuvergunning dient het bevoegd gezag, indien het Activiteitenbesluit van toepassing is, het energieverbruik van een bedrijf te beoordelen. Hoofdregel is dat een bedrijf verplicht is om energiebesparende maatregelen te nemen die in minder dan vijf jaar zijn terug te verdienen. Het Klimaatakkoord zet, in navolging van het Energieakkoord, in op energiebesparing. Om hier handen en voeten aan te geven, wil de rijksoverheid de naleving en handhaving van de bestaande regelgeving stimuleren. Niet alleen door het uitbreiden van de lijst met erkende maatregelen, maar ook door het per 1 juli 2019 invoeren van een informatieplicht voor bedrijven.

Aan de hand van recente jurisprudentie wordt tijdens het Juridisch Café ingegaan op de mogelijkheid voor het bevoegd gezag om bepaalde maatregelen, bijvoorbeeld het afdekken van verticale koelmeubelen in supermarkten, verplicht voor te schrijven. Verder komt aan de orde op welke wijze de terugverdientijd kan worden bepaald en welke handvatten de recente wijzigingen in de regelgeving bieden. Zoals gebruikelijk is er ook bij dit Juridisch Café weer ruim de gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen van de deelnemers.

Programma

16:30 Ontvangst met koffie/thee

17:00 Opening door Jelle van de Poel (VVM sectie Milieurecht & Praktijk)

17:05 De regelgeving omtrent energie-efficiëntie door Robert van der Velde (advocaat bij PlasBossinade Advocaten en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen)

17:50 Pauze met broodjes

18:10 Praktijkvoorbeelden, erkende maatregelen, de aspecten die bij het bepalen van de terugverdientijd in acht moeten worden genomen door Eric Feringa (adviseur bij Stichting Advisering Bestuursrechtspraak)

18:55 Discussie en uitwisseling van ervaringen

19:30 Netwerkborrel

20:00 Einde

 

  Delen

  Twitter mee via #juridischcafe @VVMbureau
Download de flyer
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post

Tarieven

Vroegboektarief t/m 8 november

€ 65,-- Reguliere deelnemers*
€ 42,50 VVM-leden

Regulier tarief

€ 85,--  Reguliere deelnemers*
€ 49,50 VVM-leden
€   9,50   Studenten, niet-leden
Gratis    Studentleden en recent afgestudeerde leden

* VMR leden krijgen 10% korting op het reguliere tarief, stuur ons een mail hierover uaerub.[antispam].@vvm.info 

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen Jelle van de Poel van de VVM Sectie Milieurecht & Praktijk.