VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
Bodemenergie

 

‘Handvaten voor reguleren bodemenergiesystemen’

Juridisch Café

Met het oog op CO2-reductie en het verminderen van de gaswinning groeit de belangstelling voor bodemenergiesystemen. Op woensdag 22 mei 2019 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en Praktijk een Juridisch Café over het reguleren én stimuleren van deze systemen.

 Download presentaties 

  Zet in uw agenda

  woensdag 22 mei 2019
  16:30 - 20:00
  VVM Bureau,
Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

In het Juridisch Café gaan twee deskundige sprekers in op de rol die open en gesloten bodemenergiesystemen kunnen spelen om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Zo kan warmte- en koudeopslag (WKO), een open systeem, worden toegepast ten behoeve van de energievoorziening van bedrijfsgebouwen of woningbouwprojecten. Hierbij wordt het grondwater in de dieper liggende bodem gebruikt als buffer, in de winter wordt koud water opgeslagen in een koude bron en in de zomer wordt warm water opgeslagen in een warme bron. Bij gesloten bodemenergiesystemen wordt geen grondwater verplaatst, maar een vloeistof in buizen door de bodem geleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de warmte die van nature in de bodem aanwezig is. Dit systeem, vaak aangeduid met bodemwarmtewisselaar, kan onderdeel uitmaken van de warmtepomp bij een individuele woning.

De sprekers zetten uiteen op welke wijze open en gesloten bodemenergiesystemen zijn gereguleerd. Ook bieden zij, met name ten behoeve van het bevoegd gezag (de provincie of gemeente), handvaten om bodemenergiesystemen te reguleren en te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanwijzen van referentiegebieden en het vaststellen van beleid voor vergunningverlening. Verder wordt toegelicht in welke gevallen bodemenergiesystemen rendabel kunnen zijn. Zoals gebruikelijk is er ook bij dit Juridisch Café weer ruim de gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen van de deelnemers.  

Programma

16:30 Ontvangst met koffie en thee

17:00 Opening en inleiding door Jelle van de Poel (sectie Milieurecht en Praktijk)

17:05   Juridische context door Edward Brans (advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn)

17:50 Pauze met broodjes

18:10   Technische mogelijkheden en beperkingen door Ad van Bokhoven (adviseur energie & procestechniek bij KWA)

18:55   Discussie en uitwisseling van ervaringen

19:30   Netwerkborrel

20:00   Einde Juridisch Café

 

  Delen

  Twitter mee via #juridischcafe @VVMbureau
Download de flyer
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post

Tarieven

Vroegboektarief t/m 30 april

€ 65,-- Reguliere deelnemers*
€ 42,50 VVM-leden

Regulier tarief

€ 85,--  Reguliere deelnemers*
€ 49,50 VVM-leden
€   9,50   Studenten, niet-leden
Gratis    Studentleden en recent afgestudeerde leden

* VMR leden krijgen 10% korting op het reguliere tarief, stuur ons een mail hierover uaerub.[antispam].@vvm.info 

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM sectie Milieurecht en Praktijk.