VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
STAD klimaatadaptatie utrecht (c) VVM joost

Klimaatadaptatie stimuleren; juridische mogelijkheden voor gemeenten

 

GEANNULEERD - Juridisch Café

De klimaatverandering vergroot de kans op extreme droogte, hitte en regen. Daarom treffen gemeenten maatregelen om verdroging, wateroverlast en hittestress tegen te gaan. Maar welke (juridische) mogelijkheden hebben gemeenten om hun inwoners te stimuleren tot klimaatadaptatie? Daarover organiseert de VVM-sectie Milieurecht en praktijk op donderdag 10 november 2022 een juridisch café.

  Zet in uw agenda

   GEANNULEERD donderdag 10 november 2022
   16:30 - 20:00
     Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Tijdens het juridisch café zal advocaat Jan van Vulpen eerst toelichten hoe gemeenten vorm kunnen geven aan beleid en concrete regels om klimaatadaptatie te stimuleren. Instrumenten hiervoor zijn de omgevingsvisie, het omgevingsplan of een verordening voor afvoer van regenwater. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld via een planregel voorschrijven dat een tuin slechts voor een beperkt deel betegeld mag zijn.

Vervolgens beschrijft programmamanager Erwin Rebergen hoe de gemeente Utrecht haar doelstelling om klimaatadaptatie te stimuleren heeft uitgewerkt en hoe zo’n proces in de praktijk verloopt.

Zoals gebruikelijk is er ook bij dit juridisch café weer ruim de gelegenheid voor discussie en onderlinge uitwisseling van ervaringen. Dus meld u snel aan!

Programma

16:30 Ontvangst met koffie en thee

17:00 Opening door Jelle van de Poel (sectie Milieurecht en Praktijk)

17:05 Juridische context door Jan van Vulpen (advocaat bij Hekkelman)

17:50 Pauze met broodjes

18:10 Klimaatadaptatie bij de gemeente Utrecht door Erwin Rebergen (programmamanager strategie en beleid stedelijk water en klimaatadaptatie bij de gemeente Utrecht)

18:55   Discussie en uitwisseling van ervaringen

19:30   Netwerkborrel

20:00   Einde

  Delen

  Twitter mee via #klimaatadaptatie #juridischcafe @VVMbureau

Tarieven

Vroegboektarief 
€ 65,--  Reguliere deelnemers
€ 42,50 VVM-leden

Regulier tarief vanaf 1 november
€ 85,--  Reguliere deelnemers
€ 49,50 VVM-leden
€   9,50   Studenten, niet-leden (voltijd)
Gratis    Studentleden en recent afgestudeerde leden

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden t/m 9 november 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 


Jan van Vulpen, Hekkelman 


Erwin Rebergen, Gemeente Utrecht


Jelle van de Poel, StAB  

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Jelle van de Poel van de VVM Sectie Milieurecht en Praktijk.