VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Denk aan onze grote mondiale voetafdruk!

Geplaatst op 03-02-2023  -  Categorie: VVM-leden in het nieuws  -  Auteur: Jan Juffermans

Jan Juffermans (@LinkedIn)VVM-lid Jan Juffermans schreef onlangs meerdere artikelen in verschillende media.

'Denk aan onze grote mondiale voetafdruk! – Over ruimte gesproken | Groen | december  2022

Het heeft me al vele jaren verbaasd. Steeds als er over ruimtelijke ordening en over ruimtelijke visies wordt gesproken en geschreven, wordt er bijna nooit gedacht aan de vele hectares die we elders op Aarde in beslag nemen. Recent nog kwam het Wereld Natuur Fonds met de opmerkelijke berekening naar buiten, dat we voor al onze importen wel vier keer de oppervlakte van Nederland elders gebruiken, met alle ecologische en sociale gevolgen van
dien! Een deel wordt weer, bewerkt of onbewerkt, geëxporteerd, maar heel veel blijft toch hier, vooral voor veevoer en niet om onze inwoners te voeden. Wat we in totaal zelf in Nederland gebruiken, wordt met de methode van de Mondiale Ecologische Voetafdruk gemeten, kortweg onze voetafdruk genoemd. Daarin wordt de hele keten meegerekend.

Meer in tijdschrift "Groen" >>

'Footprint Justice' and 'Fair Earth Shares' is getting more attention | Resilience.com | 1 februari 2021

The campaign for ‘Footprint Justice’ is gathering momentum with a call for UN member states to investigate the legal implications of enshrining a ‘Fair Earth Share’ as a human right. The following article explains the latest developments, by Jan Juffermans of the Dutch Platform Fair and Green Economy.

Lees het artikel  >>

Footprint Justice krijgt meer aandacht | pala.be | 31 januari 2021

Begin 2018 publiceerde Pala het pleidooi van Jan Juffermans voor een Eerlijk Aandeel in de Aarde als een recht voor alle mensen. Het idee Footprint Justice of rechtvaardig verdeelde voetafdruk zoekt nu steun bij de Wellbeing Economy Governments. Die landen achten welzijn expliciet belangrijk.

Lees het artikel  >>

Footprint Justice krijgt meer aandacht | Duurzaamnieuws | 29 januari 2021

Van diverse berekeningen en rapporten weten we dat de rijke landen onevenredig veel van de Aarde gebruiken, wat tot grote sociale en ecologische problemen heeft geleid. Dat begon al in de koloniale tijden en liep door de groei van de internationale handel steeds meer uit de hand.

Lees het artikel  >>

'Footprint Justice' and 'Fair Earth Shares' is getting more attention | sharing.org | 26 januari 2021

The campaign for 'Footprint Justice' is gathering momentum with a call for UN member states to investigate the legal implications of enshrining a 'Fair Earth Share' as a human right. The following article explains the latest developments, by Jan Juffermans of the Dutch Platform Fair and Green Economy.

Lees het artikel in het japans >>

Lees het artikel in het engels >>

Footprint Justice krijgt meer aandacht | Platform DSE | 22 januari 2021

Van diverse berekeningen en rapporten weten we dat de rijke landen onevenredig veel van de Aarde gebruiken, wat tot grote sociale en ecologische problemen heeft geleid. Dat begon al in de koloniale tijden en liep door de groei van de internationale handel steeds meer uit de hand. Lange tijd werden deze ruwe getallen gehanteerd: 20% van de mensen op Aarde, vooral in de rijke landen, gebruikt ongeveer 80 tot 85% van de jaarlijks verhandelde (fossiele) energie, gronden en grondstoffen.

Lees het artikel  >>

From global drag to radical regionalization | Resilience.com | 19 januari 2021

This article was written in November 2019, and published in the Netherlands and in Belgium on various websites. The content has become even more important after our experiences with the global trade effects from COVID-19.

On the way to a meeting in Eindhoven (the Netherlands) I got off the bus in an industrial area. It was around 3 pm. Everywhere big trucks around me, moving and parked. A lot of noise and bad air. And walking to my destination I saw even more trucks with trailers, apparently driving to and from the airport …

Lees het artikel >>

Towards Footprint Justice: a Fair Earth Share is a Human Right | Resilience.com | 4 juni 2020 (artikel uit 2018)

Ed. note: This piece was written in 2018. It was submitted to Resilience.org now because the main points are still considered relevant.

We have entered 2018. The world’s population has grown to more than 7.6 billion people, many of whom suffer from a level of poverty unworthy of humankind. At the same time, we are plagued by increasing ecological damage that has impressive social consequences, such as damage to our climate, shrinking biodiversity, polluted air, acidified oceans, and degraded soil. No wonder that more than 15,000 scientists recently tolled the global emergency bell. What on Earth are we going to do, and how can we do it in time? Is there a fair and effective solution that could keep our planet safe and sustainable, liveable for future generations?

Lees het artikel  >>

Van mondiaal gesleep naar radicale regionalisering | De Grote Transitie | 4 december 2019

Op weg naar Eindhoven stapte ik uit de bus op een industrieterrein. Het was rond 15.00 uur. Overal grote vrachtwagens om me heen, bewegend en geparkeerd. En lopend naar mijn bestemming zag ik nog veel meer trucks met oplegger, blijkbaar rijdend van en naar het vliegveld…

Lees het artikel  >>

Naar Footprint Justice: Een Eerlijk Aarde-aandeel is een Mensenrecht | WFBN | Lente 2018

We zijn in het jaar 2018 beland. De wereldbevolking is gegroeid tot ruim 7,6 miljard mensen. De mensonterende armoede is nog steeds de wereld niet uit. Intussen worden we geplaagd door toenemende ecologische schade met grote sociale gevolgen, zoals de klimaatontwrichting, de sterke afname van de biodiversiteit, vervuiling van de lucht en oceanen, en door bodemdegradatie dalen de voedselopbrengsten. Geen wonder dat meer dan 15.000 wetenschappers uit 184 landen onlangs de mondiale noodklok hebben geluid. Wat gaan we in vredesnaam doen? Is er een rechtvaardige ingreep mogelijk, om de Aarde nog leefbaar te houden, ook voor de volgende generaties?

Download het artikel van WFBN, Lente 2018 >>

Minder vliegen en/of één kind minder?

Door Jan Juffermans en prof. Hans Lyklema
Werkgroep Voetafdruk Nederland, september 2017
U kunt het artikel hier lezen: www.husserl.nl

Is het nog wel verantwoord hout te verbranden? - Over bomen, hout stoken, fijnstof en klimaat

Door Jan Juffermans
Krant van de Aarde, Jaargang 12, nr. 4, september 2017
U kunt het artikel hier lezen: www.krantvandeaarde.nl 

Verborgen ecocide: bijna 5 miljoen doden per jaar gelinkt aan fossiele energie | DuurzaamNieuws | 4 juni 2017

VVM-lid Jan Juffermans publiceerde een artikel op duurzaamnieuws.nl over miljoenen doden door fossiele energie. Lees hier het volledige artikel.

We leven op te grote voet | Brabant Pers | 24 maart 2017

Door Jan Juffermans en Hans Lyklema

In dit artikel schrijven ze over het probleem dat dit nog een taboe is in de landelijke politiek. In 2050 zijn we namelijk met 9,9 miljard mensen op deze planeet! We gebruiken nu al meer dan de Aarde kan opbrengen. Veel regeringen, bedrijven en andere instellingen profiteren van deze bevolkingsgroei door oplossingen te 'verkopen' terwijl ze niks aan de oorzaak van het probleem doen. Bevolkingsbeleid kan dit probleem en andere economische en sociale problemen oplossen. Ook zal het de geboorte van miljoenen ongewenste kinderen per jaar voorkomen. Zal de nieuwe regering het probleem erkennen en de taboe doorbreken?

Lees het hele artikel op bd.nl>>

Ongewenste kinderen moeten we zéker helpen voorkómen
Waar blijft toch het bevolkingsbeleid? | Husserl | november 2016

Door Jan Juffermans en Hans Lyklema

Waarom is al bijna iedereen het erover eens dat de groei van de wereldbevolking een groot probleem is, maar durft toch nog geen enkele politieke partij in Nederland voorstellen te doen voor bevolkingsbeleid, zonder dwang? Intussen wordt er wel geprofiteerd van dat taboe door bedrijven en instellingen die graag hun eigen oplossingen 'verkopen' met verwijzing naar het bevolkingsvraagstuk, zonder iets aan de oorzaken te doen.

Lees meer op husserl >>


Over Jan Juffermans

Jan Juffermans is schrijver en VVM-lid sinds 2010. Zijn website: www.janjuffermans.nl/