VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Werken met gedragscodes: groen licht toch maar rood?

Geplaatst op 10-08-2020  -  Categorie: VVM-leden in het nieuws  -  Auteur: Mirre Berkhof

mirre berkhof

VVM-lid Mirre Berkhof schreef onlangs enkele artikelen.

Meer over Mirre>>

Werken met gedragscodes: groen licht of toch maar rood? | Handhaving Dier & Milieu | juni 2020 

Op verzoek van Annemiek Tubbing en Noor Evertsen ben ik gevraagd een artikel te schrijven over mijn MSc afstudeerscriptie "Kleur bekennen met gedragscodes: een verkennend onderzoek naar de manier waarop gemeentes gebruikmaken van de discretionaire ruimte in de Wet natuurbescherming middels het beleidsinstrument gedragscode, en wat dit betekent voor de ecologische effectiviteit van het instrument". Afgelopen tijd heb ik er hard aan gewerkt, en afgelopen juni was het eindelijk zover: het staat gepubliceerd in het verenigingsblad Handhaving Dier & Milieu! "Als we één conclusie kunnen trekken is het dat we nog veel over het gebruik van gedragscodes als beleidsinstrument kunnen leren. Feit blijft dat gedragscodes massaal worden ingezet. Het is daarom van belang bij onszelf na te gaan of we het gebruik van gedragscodes als groen licht voor het uitvoeren van een breed scala aan ruimtelijke ingrepen willen toestaan, of dat we vaker rood licht geven". Benieuwd naar de verdere resultaten van mijn onderzoek? Lees dan snel verder! 

Lees hier het volledige artikel op LinkedIn>>

Disease landscapes: een nieuwe kijk op ecologische belangen in ruimtelijke ontwikkelingen | LinkedIn | 29 april 2020 

We worden in het nieuws om de oren geslagen met maatschappelijke vraagstukken. Nu we als samenleving net beginnen in te zien dat het toch echt noodzakelijk is om op duurzame energiebronnen over te stappen, dient de volgende crisis zich al aan. Terwijl klimaatsceptici nog steeds voet bij stuk houden dat de aarde niet extra snel opwarmt, worden we wereldwijd alweer met onze neus in een nieuw palet aan feiten gedrukt. 

Lees hier het artikel>>

Ecologen zien potentie voor natuur-inclusieve ontwikkeling zonneparken | LinkedIn | 10 maart 2020 

Auteur is Thijs Sommers, met bijdragen van o.a. Mirre Berkhof

'Er valt veel te halen voor dagvlinders, wilde bijen, vogels en kleine zoogdieren'
Brancheorganisatie Holland Solar en verschillende natuur- en milieuorganisaties ondertekenden afgelopen najaar de Gedragscode Zon op Land. In de gedragscode is opgenomen dat bij de ontwikkeling van een zonnepark de natuur erop vooruit dient te gaan.

Lees het artikel via LinkedIn>>
Lees het volledige artikel in SolarMagazine (p108-109)>>


Over Mirre Berkhof

Mijn naam is Mirre Berkhof , 26 jaar, en dit voorjaar afgestudeerd aan de Wageningen University. Hier heb ik de Bachelor Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning gevolgd, en vervolgens de Master Environmental Sciences. Mijn afstudeeronderzoek heb ik gedaan over de ecologische effectiviteit van het beleidsinstrument gedragscodes binnen het gemeentelijk natuurbeleid. Mijn afstudeerstage heb ik gelopen bij advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Hier heb ik mij onder meer verdiept in de beleidsinstrumenten van de Omgevingswet en heb ik onderzoek gedaan naar inrichtingsmaatregelen voor de realisatie van natuurinclusieve zonneparken. Zodoende ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in biodiversiteit/natuur in planvormingsprocessen.

Mirre is lid van VVM sinds 2019 en actief in de sectie Biodiversiteit.