VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Verhelderend bedrijfsbezoek aan Chemelot

Geplaatst op 15-12-2017  -  Categorie: Artikelen  -  Auteur: Trudy Hengeveld & Annemarie van de Vusse

Op 10 november bracht een delegatie VVM-leden een bezoek aan het chemische industriepark Chemelot nabij Geleen, n.a.v. een artikel in. De laatste jaren in het bedrijventerrein regelmatig negatief in het nieuws geweest door een reeks incidenten. Tijdens het bezoek was er een erg open discussie met de algemeen directeur van het park, Robert Claasen, en Denise Bakker van Sitech Services. Het bezoek bracht veel verhelderende inzichten over Chemelot. Een terugblik aan dit bezoek leest u hier>>

geleen-chemelot-sabic3-cc-by-sa-30-kleon3-wikicommonsChemelot is een chemisch industriepark nabij Geleen en telt tientallen chemische bedrijven. De laatste jaren is het bedrijventerrein regelmatig negatief in het nieuws door een reeks van incidenten. Voor de VVM-sectie Water reden om in de decembereditie 2016 van Tijdschrift Milieu een kritisch artikel te publiceren over de beheersbaarheid van de productieprocessen op het  bedrijventerrein . Voor de directie van Chemelot was dat aanleiding de sectie uit te nodigen voor een gesprek. Een terugblik.

Op 10 november was het eindelijk zover en zijn we met een delegatie vanuit de secties Water, Externe Veiligheid, en Milieurecht & Praktijk afgereisd naar het diepe zuiden. Hier werden we ontvangen door de algemeen directeur Robert Claasen van Chemelot en Denise Bakker van Sitech Services.

Chemelot is een campus waarop 160 bedrijven, waaronder DSM en SABIC gehuisvest zijn. De haven en de afvalwaterzuivering liggen buiten de site. Sitech Services is onder meer verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering en doet daarvoor ook de metingen. Voor het hele complex is een koepelvergunning afgegeven de Chemelot Site Permit (CSP), waarin een veertigtal deelvergunningen zijn opgenomen. Middels een Governance Board, waarin de verschillende partijen/bedrijven vertegenwoordigd zijn, worden de taken en verantwoordelijkheden van de diverse units op elkaar afgestemd. Het veiligheids- en milieubeleid is daar een vast onderdeel van en Sitech Services speelt hierin een belangrijke rol.

In de koepelvergunning zijn de eisen vanuit de verschillende afzonderlijke vergunningen (WABO/WM, Kernenergiewet, Natuurbeschermingswet, Emissiehandel) bijeengebracht. Het CSP zorgt voor het veiligheidsrapport, het milieujaarverslag en doet de rapportage van ongewone ongevallen. Ook voert het CSP audits en inspecties uit bij de deelnemende bedrijven en houdt het management reviews van BRZO-bedrijven.
Ondanks dat de watervergunning apart geregeld is, is het CSP wel verantwoordelijk ten opzichte van de vergunninghouder Sitech. CSP heeft ook de bevoegdheid installaties stil te leggen. Wel is het zo dat verschillende bedrijven van elkaar afhankelijk zijn en heeft het stilleggen van bijvoorbeeld de waterzuivering consequenties voor de bedrijfsvoering van verschillende andere bedrijven op het terrein.

De algemeen directeur Robert Claasen zette uiteen dat Chemelot hoog scoort als het gaat om chemische industrie en innovatie. Om deze positie te behouden, zijn een degelijke governance en adequate communicatie belangrijke aandachtspunten. Omwonenden hebben eerder aangegeven dat ze zich zorgen maken over hun veiligheid en hun gezondheid en dat ze daarover meer informatie willen. Chemelot spant zich in om een goede buur te zijn. Daartoe loopt onder meer het project ‘Het Groene Net’ dat in 2018 restwarmte van het bedrijventerrein  gaat afzetten in een woonwijk in Geleen. 

Bij een incident met de verontreiniging in het afvalwater twee jaar geleden was eerst niet duidelijk welke stof de verontreiniging veroorzaakt had. Toen uit onderzoek eenmaal bleek dat het om pyrasol ging, moest nagegaan worden waar het vandaan kwam en waarom de zuivering niet goed gewerkt had. Dat bleek uiteindelijk aan opstartproblemen van de biologische zuivering te liggen.

Het incident heeft Sitech ertoe aangezet om nu continu metingen uit te voeren in het afvalwater en de zuurstoftoevoer in de zuiveringsbassins op te schalen. Dat konden we zien tijdens een rondgang bij de afvalwaterzuivering. Helaas werd het snel donker en hadden we (te) weinig tijd om nog wat dieper in discussie te gaan, een discussie die verder heel verhelderend en zeer open was.

Met de recente storing eind november 2017 waarbij productie-installaties gefaseerd werden stilgelegd vanwege een defect in het watersysteem, kreeg de problematiek van Chemelot brede media-aandacht. De resultaten van deze ingewikkelde en kostbare operatie geven wellicht nieuwe gespreksstof voor een vervolg op dit interessante onderwerp met de bij dit onderwerp betrokken VVM-secties.

 

 

Auteurs:

Trudy Hengeveld
Annemarie van de Vusse
Sectie Water VVM