VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Boeiend VVM Café over relatie luchtvaart en klimaat

Geplaatst op 30-03-2018  -  Categorie: Artikelen

Verslag VVM Cafe luchtvaart en klimaat

De CO2-uitstoot van het snel toenemende vliegverkeer dreigt de doelstelling van het Akkoord van Parijs onbereikbaar te maken. Tijdens het VVM Café op 21 februari presenteerde Paul Peeters van het NHTV Breda Centre for Sustainability, Tourism and Transport de resultaten van zijn promotieonderzoek naar de effecten van de luchtvaart op het klimaat. Hij heeft een groot aantal groeiscenario's voor de luchtvaart en het toerisme doorgerekend op de toename van de CO2-emissie en de mogelijkheden om die te verminderen. De berekeningen van Peeters laten zien dat de doelstelling van het Akkoord van Montreal, waarbij de groei van de luchtvaart vanaf 2020 CO2-neutraal moet zijn, bij lange na niet wordt gehaald, zelfs niet bij maximale inzet van bio-kerosine. Ook van technologische vernieuwingen in de luchtvaartsector mogen geen wonderen worden verwacht: ze dragen onvoldoende bij of komen te laat. De conclusie is dat we minder vaak en minder ver met het vliegtuig moeten reizen. Dat lukt alleen als de landen die het klimaatakkoord in Parijs hebben ondertekend de luchtvaart binnen de nationale klimaatdoelstellingen brengen.

Het VVM Café vond plaats op de dag dat de minister van IenW besloot de opening van Lelystad Airport met tenminste een jaar uit te stellen. De tweede spreker, Leon Adegeest, verantwoordelijk voor het blootleggen van de fouten in de geluidberekeningen, deed uit de doeken waarom dit een wijs besluit is. Bij bestudering van het MER uit 2014 viel hem namelijk een aantal inconsistenties en tekortkomingen op. Zoals dat er geen vergelijking met de huidige situatie is gemaakt. De conclusie van Adegeest is dat het MER te veel is blijven steken bij een toetsing aan de norm en dat een degelijke beschrijving van de effecten ontbreekt. Er is geen garantie dat de overlast vermindert na herindeling van het luchtruim en bij de keuze van de aansluitroutes is er veel te weinig inspraak geweest.

Download het hele verslag>>