VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Boekje ‘Weer Floreren’?

Geplaatst op 10-01-2022  -  Categorie: VVM-leden in het nieuws  -  Auteur: Bowine Wijffels

Boekje ‘Weer Floreren’?

Economische recensie, sterk wisselende olie- en gasprijzen, de klimaatveranderingen, demografische wisselingen… Door een sneller veranderende wereld is voor veel organisaties is de toekomst steeds minder voorspelbaar. Hoe blijf je als organisatie (instelling, overheid, bedrijf) in deze dynamiek overeind? In het tumult lijkt organiseren en samenwerken steeds moeilijker te gaan. Hoe zorgen we dat mensen en organisaties (weer) kunnen floreren? Hoog tijd om anders om te gaan met elkaar en met de aarde. Tijd voor heling van een systeem dat economische en sociaal uit de bocht is gevlogen en waar verbinding en vertrouwen niet vanzelfsprekend zijn.

Ecologisch perspectief

Als we ons werk gaan bekijken vanuit een ecologisch paradigma, dan wordt helder dat verandering een constante is en kun je leren te navigeren in een snel veranderende wereld. Regeneratief en verbonden organiseren met een gezonde werkbalans voor teams en medewerkers. De natuur draagt bij aan een andere manier van kijken.

Het nieuwe boekje ‘Weer Floreren’ bevat tien hoofdstukken met daarin steeds één principe uit de natuur dat wordt vertaald naar organiseren. Per hoofdstuk komen er steeds drie zaken aan bod: een organisatiedilemma, een perspectief uit de natuur en een vertaling hiervan naar organisaties. Aan het eind van elk hoofdstuk krijg je praktische tips hoe je de principes uit de natuur kunt vertalen naar jouw praktijk. De hoofdstukken zijn bedoeld als een keuze die je voor je organisatie kunt maken. De eerste vier principes gaan over de organisatie zelf. De volgende drie gaan over relaties met de directe omgeving van een organisatie. De laatste drie gaan over algemene werkprincipes voor het totale ecosysteem waar we deel van uitmaken.

bowine-wijffels-li

Bowine Wijffels

Bowine Wijffels is van oorsprong docente biologie. Ze werkte lang als zelfstandig proces- en programmamanager, vooral voor overheden en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met natuur en duurzame ontwikkeling. Vanuit haar achtergrond is natuur daarbij altijd de inspiratiebron en kijkbril. De laatste jaren werkt Bowine tevens parttime als transitiemanager Circulaire Economie voor de provincie Zuid Holland.

In haar professie onderzoekt Bowine hoe de natuur organisatie kan helpen in disruptieve tijden. Deze zoektocht resulteerde in 2013 in het boekje ‘10 perspectieven vanuit de natuur’. In dit boekje neemt zij de lezers mee op een ontdekkingsreis vol verassende lessen rondom  paddenstoelen, eenden, paarden, mieren en korstmossen voor hedendaags functioneren en acteren. In 2021 volgde het boekje ‘Weer Floreren’. Ook gaf Bowine vanuit haar bedrijf Nature Wise een kaartenset uit die net als het boekje gaat over omgaan met verandering. Alle producten zijn te bestellen op (www.nature-wise.nl)


Tien ideeën voor Circu-Lean organiseren | 29 november 2018

VVM-lid Bowine Wijffels heeft samen met Linda Louwissen een boek geschreven op het gebied van Biomimicry en Lean voor een Circulaire Economie. Beiden waren op zoek naar manieren om het Biomimicry concept praktisch te maken voor én in organisaties. 

Over het boek

Het boek Tien ideeën voor Circu-Lean organiseren is geschreven op basis van de tien belangrijkste klantvragen uit de Lean praktijk. Met behulp van Biominicry wordt in het boek gezocht naar het ontwikkelen van een nieuw perspectief op de Lean aanpak waarmee Lean geschikt gemaakt wordt voor een circulaire wereld en het Biominicry gedachtegoed toegankelijk gemaakt wordt voor bedrijven.

Het boekje is te bestellen en tevens ook als PDF te downloaden via https://nature-wise.nl/tien-ideeen-voor-circu-lean-organiseren/


Over Bowine Wijffels

Bowine is adviseur, procesbegeleider en inspirator bij Nature Wise. Zij is lid van VVM sinds 2011.