VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Brabant benadert klimaatprobleem vanuit kansen!

Geplaatst op 26-11-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Jan de Graaf

Zonder aarzeling stemde Noord-Brabant direct in op het verzoek om de eerste editie van het Grote Klimaat Oplossingen Congres in het provinciehuis te organiseren. Logisch vindt gedeputeerde Anne-Marie Spierings. “Klimaat is één van de grootste vraagstukken van deze tijd en wij hebben een stevige ambitie geformuleerd om hieraan te werken. Daarbij realiseren wij ons dat dit vraagstuk alleen is op te lossen als we in verrassende en doeltreffende coalities samenwerken. Samenwerken begint bij ontmoeten en daarom doen we graag mee aan dit mooie initiatief.”

annemarie-spierings

Samen met de provincies Gelderland en Groningen legt Noord-Brabant de lat hoger dan de landelijke ambities. Waarin schiet de aanpak van het landelijke klimaatbeleid met name tekort?
“In de landelijke discussie hebben de mogelijke nadelen de positieve kanten van klimaatbeleid overstemd. In Brabant kiezen wij nadrukkelijk voor een benadering vanuit kansen. Dat doen we niet naïef, want we weten dat het van alle partners in Brabant een grote inspanning vraagt om de kansen te pakken en nadelen te voorkomen. En tegelijkertijd weten we dat we, juist in Brabant, van de crisis een kans kunnen maken. Vanuit dat vertrouwen gaan we voor energie- en klimaatbeleid dat ons leven mooier maakt: comfortabele huizen, schone lucht, beter vervoer, nieuwe banen, lagere energiekosten voor instellingen en verenigingen en aantrekkelijke dorpen.”

Wat zijn enkele opvallende punten in de aanpak van de Provincie Noord-Brabant?
“Wij investeren relatief veel in de industrie. Dat doen we met een brede aanpak. Enerzijds zetten we vol in op innovaties, met name op het gebied van energieopslag. Anderzijds hebben we een brede aanpak in energie- en CO2-besparing. In handhaving zijn we inmiddels een van de koplopers onder de provincies. En parallel daaraan werken we aan kennisdeling tussen bedrijven, zijn we partner in het zoeken naar innovatieve oplossingen, werken we aan geothermie en kijken we of we de stikstofcrisis kunnen omzetten in een kans voor de industrie.”

“Ook onze aanpak waarbij we inwoners centraal zetten - sociale innovatie - is uniek. Het meest toonaangevend is hierbij windenergie langs de A16. Wij hebben vooraf aan meer dan 20 windontwikkelaars gevraagd om akkoord te gaan met 25% participatie van de omgeving. En vervolgens hebben we dat zo georganiseerd dat de winst van die 25% windturbines ten goede komt aan álle inwoners en niet enkel aan de mensen die het geld hebben om financieel te participeren.”

Ziet u mogelijkheden om het ambitieniveau van andere provincies te vergroten?
“Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal van elkaar kunnen leren. Zo hebben wij onze aanpak voor kennisdeling binnen de industrie gekopieerd van Gelderland. Wij waren de eerste met een grote vloot elektrische bussen, maar in toepassingen van waterstof voor bussen e.d. is Groningen sterker. Limburg heeft meer ervaring met geothermie, dat volgen wij op de voet. Bij ons is de A16-aanpak dan weer uniek. Door van elkaar te leren, krijgen we meer vertrouwen in oplossingen en daarmee het vertrouwen om het ambitieniveau te verhogen. Maar laten we vooral praktisch aan de slag gaan, want alleen ambitie is niet genoeg.”

Wat is uw persoonlijke hartenwens op dit gebied?
“Dat we stoppen met twijfelen en uitstellen. Natuurlijk is er morgen een nog slimmere oplossing. Maar met een telefoon of een auto kopen wacht je toch ook niet jaren omdat je iedere keer weer denkt dat de volgende versie nog mooier of beter is. We moeten nu aan de slag, want die betere oplossingen van de toekomst komen er alleen als er een markt is voor de goede oplossingen die nu al beschikbaar zijn.”

Tijdens het Grote Klimaat Oplossingen Congres op 3 december in Den Bosch gaat gedeputeerde Anne-Marie Spierings nader in op de kansen vanuit provinciaal perspectief!