VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Conferentie Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid - 17-12-2015

Geplaatst op 03-11-2015  -  Categorie: Persberichten  -  Auteur: VVM - persbericht

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert op donderdagmiddag 17 december in Utrecht de  conferentie Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid. Dit gebeurt in samenwerking met de VVM

 

De huidige milieu- en duurzaamheidsopgaven vragen om een eigentijdse aanpak en maatregelen. De klimaatverandering en de kwaliteit van onze leefomgeving vragen om versterkte inzet, dit geldt ook voor onze energie-, voedsel- en grondstoffenvoorziening: 2040 is voor veel van deze uitdagingen vandaag! Daarom heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) het initiatief genomen om een ‘Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid’ te ontwikkelen. De agenda maakt onderdeel uit van het programma Modernisering Milieubeleid.

2015 op 11 juni met het thema ‘Echt innoveren’ zullen deze vragen de revue passeren.

 

Tijdens de conferentie op donderdagmiddag 17 december wil het ministerie concrete input voor de toekomstagenda verzamelen. De resultaten verwerkt IenM in de loop van 2016 tot een agenda voor de lange termijn. Het eindresultaat wordt de basis voor wat betreft milieu en duurzaamheid voor onder meer de toekomstige Nationale Omgevingsagenda en –Visie. Beide documenten zijn een verplicht onderdeel van de Omgevingswet die op 1 januari 2018 in werking treedt. De Omgevingsvisie wordt in feite de opvolger van het laatste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4).

 

Gastheer Chris Kuijpers,directeur-generaal Milieu en Internationaal van IenM, opent de conferentie, gevolgd door .inleidingen van Bas Eickhout (Europarlementariër), Guido Braam ‘Lead Netherlands Circular Hotspot’ en Colette Alma (Algemeen directeur VNCI). Vervolgens zijn er sessies over onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomstagenda. Dit zijn achtereenvolgens Gezonde Verstedelijking (trekker: Ad de Bont), Mobiele uitdagingen (trekker: Maarten van Biezen), Circulaire economie (trekker: Antoine Heideveld), Klimaat en energie (trekkers Carolien van Hemel en Stephan Slingerland), Gedragsverandering (trekker Ralph Poldervaart) en Voedsel (trekker: Léon Jansen). De conferentie sluit plenair af met concrete aanbevelingen voor de Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid.

 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: http://www.vvm.info/?pid=main&id=1014