VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Congresbundel ‘Dag van de Omgevingswet 2021’ aangeboden aan Ministerie BZK

Geplaatst op 24-05-2022  -  Categorie: Persberichten

persfoto-congresbundel-omgevingswet-2021Onlangs is de congresbundel over de Dag van de Omgevingswet 2021, georganiseerd door VVM netwerk van milieuprofessionals, aangeboden aan Nicole Zwart-Hendrikx. Zwart verving directeur Peters van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Volgens de planning treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Tijdens de tiende editie van de Dag van de Omgevingswet, op 14 oktober 2021, werd het net opgehaald qua voortgang van de invoering. Dat leverde een congresbundel op vol deskundige commentaren op de mitsen en maren van de wet. Ook laat de bundel zien dat nog dan voldoende werk aan de winkel blijft om onderdelen van het bouwwerk te verstevigen.

Van positief tot kritisch

De congresbundel laat het volledige spectrum van meningen over de Omgevingswet zien: van positief en enthousiast tot kritisch en afwachtend. Klaas Verschuure, wethouder Utrecht, hoort bij de groep enthousiastelingen. In het nieuwe langetermijndeel van de Utrechtse omgevingsvisie is gekozen voor een 100% integrale koers. Dit betekent dat in alle bouwplannen voor woningen en bedrijven andere opgaves zoals groen, theaters, speelplaatsen en scholen worden meegenomen. Heel veel werk, stelde Verschuure, maar je krijgt er ook veel voor terug. “Neem de tijd en doe het goed,” is zijn advies aan andere gemeenten.

Pieter Leroy, emeritus hoogleraar Milieu en Beleid, toont zich juist behoorlijk kritisch over de Omgevingswet. Hij betwijfelt of het beleid door de wet inderdaad minder complex en meer samenhangend gaat worden. Het milieuveld is volgens Leroy zwak vertegenwoordigd en de samenhang met overige thema’s onzeker, met name in kleinere gemeenten. Ook vindt hij het niets dat de wet ons afhankelijk maakt van een digitaal stelsel.

‘Enorme operatie, maar de moeite waard’

Cathelijn Peters ontkent in de bundel niet dat de invoering van de Omgevingswet veelomvattend is. “We hebben nog nooit eerder zoiets omvangrijks gedaan. Het is echt een enorme wetgevings- en digitaliseringsoperatie.” Desondanks toont Peters zich in de congresbundel een pleitbezorger. “Ik denk dat we de instrumentenkoffer van de wet nodig hebben om alle uitdagingen waar ons land voor staat aan te gaan. Laten we met elkaar experimenteren, ook al is niet iedereen even goed aangehaakt. Participeren kunnen we leren, vooral door het gewoon te gaan doen en op weer te staan na een struikelpartij.”

Bestellen en downloaden van de congresbundel

Naast de bijdragen van de keynote speakers bevat de congresbundel ook de conclusies uit de 30 deelsessies die tijdens de dag werden gehouden over uiteenlopende onderwerpen.

Congresbundel lezen?

Een gedrukt exemplaar van de congresbundel is voor € 12,50 (incl. verzendkosten) te bestellen via bureau@vvm.info o.v.v. ‘Omgevingswet 2021’.

De PFD is gratis te downloaden.

Download de congresbundel

Volgende Dag van de Omgevingswet

De eerstvolgende Dag van de Omgevingswet is op 6 oktober 2022 in het Provinciehuis te Utrecht. Het programma is inmiddels in voorbereiding en zal uiterlijk 1 juli 2022 bekend worden gemaakt.

persfoto-congresbundel-omgevingswet-2021

 

Nicole Zwart-Hendrikx van het ministerie van BZK ontvangt van Jos Dolstra, voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk, het eerste exemplaar van de congresbundel nav de Dag van de Omgevingswet 2021