VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Genomineerden Rachel Carson Afstudeerprijs 2019 bekend

Geplaatst op 16-10-2019  -  Categorie: Persberichten

De genomineerden voor de Rachel Carson afstudeerprijs 2019 voor de beste scriptie op het terrein van milieu en duurzaamheid zijn bekend. De prijs kent twee categorieën: Masterthesis in het wetenschappelijk onderwijs en afstudeerwerk in het HBO. De winnaar in elke categorie ontvangt een sculptuur, een geldbedrag en mag over zijn of haar scriptie publiceren in het vaktijdschrift Milieu.  

In de categorie Mastertheses in het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd:
  • Sem Duijndam van de Universiteit Maastricht, met de scriptie getiteld Public Perceptions of Climate Change in the European Union: A Quantitative Inquiry on Spatial and Temporal Determinants.
  • Sándor Kruse van de Rijksuniversiteit Groningen die de volgende scriptie schreef A solution to more efficient grid use by intermitted renewable energy sources: applied to large-scale solar PV plants.
  • Rhiannon Lee van de Universiteit Utrecht met haar scriptie Assessment of policy instruments for Integrated Pest Management (IPM); Learning from a systematic literature review and an application of findings to a case study in the Netherlands.
  • Anthea van Scherpenzeel van de Universiteit Utrecht schreef de scriptie From Data to Circular Decision: Exploring how data-driven decision-making fosters circular business strategies in the manufacturing sector.
In de categorie Afstudeerwerken in het HBO zijn genomineerd:
  • Sebastiaan de Jongh van de Hogeschool Inholland die de scriptie De bodemzorgen van morgen schreef. 
  • Diederik Vinke van de Aeres Hogeschool Dronten met zijn scriptie getiteld: Natuur inclusieve landbouw als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij.
De prijs is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu-studieverenigingen. Zij willen hiermee grotere bekendheid geven aan het afstudeerwerk van studenten op het gebied van milieu en duurzaamheid. Een vakjury besluit later deze maand over de uiteindelijke winnaar. De jury beoordeelt de scripties op originaliteit, toepasbaarheid, relevantie, toegankelijkheid en wetenschappelijkheid. De juryleden zijn altijd afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs. 
De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962. Dit boek was in de V.S. en Europa de eerste aanzet tot brede bewustwording van milieuproblematiek. De titel verwijst naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen, doordat ze als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Prijsuitreiking vrijdag 22 november

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 22 november presenteren de genomineerden hun afstudeerscripties. Een deskundige op het terrein van hun afstudeeronderwerp zal vervolgens, onder leiding van Rachel Heijne, directeur VVM, met de genomineerde in gesprek gaan over de relevantie van het onderzoek voor het werkveld. Tot slot zal de juryvoorzitter de afstudeerprijs aan de uiteindelijke winnaars overhandigen. Toosten op de winnaars kan tijdens de afsluitende borrel. 
Aanmelden prijsuitreiking
Wilt u bij de prijsuitreiking aanwezig zijn? De uitreiking vindt plaats in Utrecht en duurt van 15:00 tot 18:00 uur. U kunt zich nu alvast aanmelden via uaerub.[antispam].@vvm.info. Meer informatie over de prijsuitreiking vindt u op https://www.vvm.info/activiteiten/afstudeerprijs/2019/uitreiking.

In de media: