VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Genomineerden Rachel Carson Afstudeerprijs 2021 bekend

Geplaatst op 31-03-2021  -  Categorie: Persberichten

De zes genomineerden voor de Rachel Carson afstudeerprijs 2021 voor de beste scriptie op het terrein van milieu en duurzaamheid zijn bekend. De prijs is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu-studieverenigingen.

De Rachel Carson Afstudeerprijs kent twee categorieën: Masterthesis in het wetenschappelijk onderwijs en afstudeerwerk in het HBO. De winnaar in elke categorie ontvangt een sculptuur, een geldbedrag en mag over zijn of haar scriptie publiceren in het vaktijdschrift MILIEU.

In de categorie Mastertheses in het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd:

  • Mirre Berkhof met haar scriptie Kleur bekennen met gedragscodes
  • Ruud Sperna Weiland met de scriptie Intransitive atmosphere dynamics leading to persistent hot-dry or cold-wet European summers
  • Anne van Tatenhove met haar scriptie Imagining a Wind Turbine: Negotiations over the energy transition in the Aran Islands

In de categorie afstudeerwerken in het HBO zijn genomineerd:

  • Max-Julian Gerlach met zijn scriptie Life Cycle Assessment of Power-to-Hydrogen: a comparison of scenarios for renewable hydrogen production by water electrolysis
  • Elske Koelma en Anoek Meijer met hun scriptie Sustainable management of the marine ecosystem through a marine spatial planning serious game
  • Maurizia Puh met haar scriptie Making Circularity in Infrastructure Projects Measurable

Met deze prijs willen de initiatiefnemers grotere bekendheid geven aan het afstudeerwerk van studenten op het gebied van milieu en duurzaamheid. Een vakjury beoordeelt de scripties op originaliteit, toepasbaarheid, relevantie, toegankelijkheid en wetenschappelijkheid. De juryleden zijn afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs.

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’ uit 1962. Dit boek was in de V.S. en Europa de eerste aanzet tot brede bewustwording van milieuproblematiek. De titel verwijst naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen, doordat ze als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Presentaties scripties en gesprek met expert

Op woensdagavond 26 mei presenteren de genomineerden online hun afstudeerscripties. Een deskundige op het terrein van hun afstudeeronderwerp zal vervolgens, onder leiding van VVM-directeur Rachel Heijne, met de genomineerden in gesprek gaan over de relevantie van het onderzoek voor het werkveld.

Prijsuitreiking vrijdag 28 mei

Op vrijdagmiddag 28 mei 2021 vindt online als slotonderdeel van het programma van Groene Peper de feestelijke prijsuitreiking plaats. Groene Peper is hét jaarlijkse evenement over duurzaamheid in het onderwijs en dit jaar volledig online. De inschrijving voor de prijsuitreiking loopt via Groene Peper. De inschrijving opent naar verwachting volgende maand. Hou de website in de gaten voor meer informatie.

Aanmelden presentatie-avond 26 mei

Wilt u bij de presentatie-avond op 26 mei aanwezig zijn? Deze vindt plaats via Zoom en duurt van 19:00 tot 20:30 uur. U kunt zich nu alvast aanmelden via uaerub.[antispam].@vvm.info of via de website

HEADER RCMbeeld