VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Genomineerden Rachel Carson Afstudeerprijs 2024 bekend

Geplaatst op 05-04-2024  -  Categorie: Algemeen

De zeven genomineerde scripties voor de Rachel Carson afstudeerprijs 2024 zijn bekend. De prijs voor de beste scriptie op het terrein van milieu en duurzaamheid is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu-studieverenigingen. Zij willen zo grotere bekendheid geven aan de onderzoeken die studenten uitvoeren.

De Rachel Carson Afstudeerprijs kent twee categorieën: masterthesis in het wetenschappelijk onderwijs en afstudeerwerk in het HBO. De winnaar in elke categorie ontvangt een sculptuur, een geldbedrag en mag over zijn of haar scriptie publiceren in het vaktijdschrift Milieu.

In de categorie Mastertheses in het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd:

  • Annemiek de Looze Conflict Powering Change: The value of social conflict in driving institutional change within the Dutch transition to onshore wind energy (Conflict Power Change: de waarde van sociaal conflict in het aanjagen van institutionele verandering binnen de Nederlandse overgang naar windenergie op land)
  • Ida Meyenberg – Wastewater Without Borders - A socio-technical investigation of the management of transboundary olive oil wastewater pollution in Wadi Zomer area, West Bank, Palestine (Afvalwater zonder grenzen – een sociaal technisch onderzoek van het management van grensoverschrijdende olijfolie afvalwatervervuiling in het Wadi Zomer gebied, Westbank, Palestina)
  • Valentin Plumier – Navigating Complexity: The influence of societal and regulatory demands on organizational processes and responses in sustainability reporting (Navigeren door complexiteit: De invloed van maatschappelijke en wettelijke eisen op organisatorische processen en reacties in duurzaamheidsrapportage)
  • Laura Steel Pascual And why do you care? Exploring the EU’s motivations towards climate migration and displacement (En waarom kan het jou wat schelen? Een onderzoek naar de beweegredenen van de EU inzake klimaatmigratie en ontheemding)

In de categorie Afstudeerwerk in het HBO zijn genomineerd:

  • Claudio Cavalieri – Sensor application for the fermolyzer to calculate ammonium ion concentration by measuring ammonia gas, pH, & temperature (Sensorapplicatie voor de Fermolyzer om de ammoniumionconcentratie te berekenen door ammoniakgas, pH en temperatuur te meten)
  • Mia Gläser  – Ceramic membrane and cathode optimization for improved power generation of the POND MFCs* (Keramisch membraan en kathodeoptimalisatie voor verbeterde stroomopwekking van POND MFC's) *MFC is Microbial fuel cell/ Microbiële brandstofcel
  • Carolina Sinisalu  – Achieving airport carbon neutrality with Airport Carbon Accreditation (Koolstofneutraliteit van luchthavens bereiken met Airport Carbon Accreditation)

Presentatie onderzoeken op 22 mei

Op woensdagavond 22 mei presenteren de genomineerden tijdens een feestelijke bijeenkomst op het VVM-kantoor (2e Daalsedijk 6a te Utrecht, 18:00-19:30) hun onderzoek. De genomineerden krijgen allereerst de kans hun werk in vijf minuten te presenteren. Onder leiding van VVM interim-directeur Peter Visser gaan zij vervolgens ieder nog vijf minuten in gesprek met een VVM-lid dat werkzaam is op het terrein waarover de scriptie gaat; de zogenaamde referent. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via uaerub.[antispam].@vvm.info of via de website.

Winnaars bekend op 24 mei

Op vrijdag 24 mei worden om 10:05 uur de winnaars van de Rachel Carson Afstudeerprijs 2024 bekendgemaakt. Dit gebeurt tijdens Groene Peper, hét evenement voor duurzaam onderwijs, bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Aanmelden voor deze gratis dag kan via https://groenepeper.com/inschrijven/