VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Genomineerden Rachel Carson Afstudeerprijs bekend

Geplaatst op 24-03-2022  -  Categorie: Persberichten

De zes genomineerden voor de Rachel Carson afstudeerprijs 2022 zijn bekend. De prijs voor de beste scriptie op het terrein van milieu en duurzaamheid is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu-studieverenigingen. Zij willen zo grotere bekendheid geven aan de onderzoeken die studenten uitvoeren.

De Rachel Carson Afstudeerprijs kent twee categorieën: masterthesis in het wetenschappelijk onderwijs en afstudeerwerk in het HBO. De winnaar in elke categorie ontvangt een sculptuur, een geldbedrag en mag over zijn of haar scriptie publiceren in het vaktijdschrift Milieu.

In de categorie Mastertheses in het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd:

  • Marina Dumont – The decarbonisation of process heat in the German food and beverages industry (Het koolstofvrij maken van proceswarmte in de Duitse voedings- en drankenindustrie)
  • Sietse Gronheid – Transition Experiments for Circular Construction: Learning-by-doing, but how (Transitie-experimenten voor circulaire bouw: Leren door te doen, maar hoe)
  • Virginia Pellerey – (In)Just Resilience? Bridging the Gap Between Environmental Justice and Urban Climate Resilience in Amsterdam ((On)rechtvaardige veerkracht? De kloof overbruggen tussen milieurechtvaardigheid en stedelijke klimaatbestendigheid in Amsterdam)
  • Julian Stapper – Development of a sustainable cementitious binder based on incineration bottom ash and converter steel (Ontwikkeling van een duurzaam cementachtig bindmiddel op basis van bodemas en convertorstaal)

In de categorie Afstudeerwerk in het HBO zijn genomineerd:

  • Esther de Kroon – Iron oxidation in groundwater using a hyperbolic water vortex system (IJzeroxidatie in grondwater met behulp van een hyperbolisch waterwervelsysteem)
  • Sjoerdje Meijers – Discovering Healix's opportunities in the European open-loop market for recycled plastic (Ontdekking van de kansen van Healix op de Europese open loop markt voor gerecycleerde kunststof).

Presentatie onderzoeken op 18 mei

Op woensdagavond 18 mei presenteren de genomineerden tijdens een feestelijke bijeenkomst op het VVM-kantoor (Daalsedijk 6a te Utrecht, 18:00 tot 19:30, met inloop vanaf 17:30 en aansluitend borrel) hun onderzoek. De genomineerden krijgen allereerst de kans hun werk in vijf minuten te presenteren. Onder leiding van VVM-directeur Rachel Heijne gaan zij vervolgens ieder nog vijf minuten in gesprek met een VVM-lid dat werkzaam is op het terrein waarover de scriptie gaat; de zogenaamde referent. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via uaerub.[antispam].@vvm.info of via vvm.info/afstudeerprijs.

Winnaars bekend op 20 mei

Op 20 mei worden om 11:15 uur de winnaars van de Rachel Carson Afstudeerprijs 2022 bekendgemaakt. Dit gebeurt online tijdens het slotprogramma van Groene Peper, hét event voor duurzaam onderwijs, in de Hogeschool van Amsterdam.

Aanmelden hiervoor kan via https://groenepeper.com/inschrijven/

Artikelen in media: