VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Genomineerden Rachel Carson Milieuscriptieprijs bekend

Geplaatst op 05-10-2018  -  Categorie: Persberichten  -  Auteur: VVM

De genomineerden voor de Rachel Carson afstudeerprijs 2018 voor de beste scriptie op het terrein van milieu en duurzaamheid zijn bekend. De prijs kent twee categorieën: masterthesis in het wetenschappelijk onderwijs en afstudeerwerk in het HBO. De winnaar in elke categorie ontvangt een sculptuur, een geldbedrag en mag over zijn of haar scriptie publiceren in het vaktijdschrift Milieu.  

In de categorie mastertheses in het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd:

  • Elizabeth Dirth met haar scriptie Governance for Future Generations: A Global Review of the Implementation of Intergenerational Equity equity (MSc Sustainable Development, UU)
  • Merel van der Most met haar scriptie Modelling the fate and transport of antibiotics and antibiotic resistant genes in agriculture (MSc Environmental Sciences, WUR)
  • Mieke Westerhaus met haar scriptie The role of water in migration: qualitative and quantitative evidence from africa and the middle east (MSc Environment and Resource Management, VU)
  • Remi Elzinga met zijn scriptie Consumer behaviour in the circular economy (MSc Sustainable Business & Innovation, UU)

In de categorie afstudeerwerken in het HBO is dit jaar één afstudeerwerk genomineerd:

  • Loesanne van der Geest met haar afstudeerwerk De verdeling van (milieu)gebruiksruimte in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (Hogeschool Leiden)

De prijs is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu-studieverenigingen. Zij willen hiermee grotere bekendheid geven aan het afstudeerwerk van studenten op het gebied van milieu en duurzaamheid. Een vakjury besluit later deze maand over de uiteindelijke winnaar. De jury beoordeelt de scripties op originaliteit, toepasbaarheid, relevantie, toegankelijkheid en wetenschappelijkheid. De juryleden zijn altijd afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs. 

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962. Dit boek was in de V.S. en Europa de eerste aanzet tot brede bewustwording van milieuproblematiek. De titel verwijst naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen, doordat ze als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Prijsuitreiking vrijdag 9 november

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 9 november presenteren de genomineerden hun afstudeerscripties. Een deskundige op het terrein van hun afstudeeronderwerp zal vervolgens, onder leiding van Rachel Heijne, directeur VVM, met de genomineerde in gesprek gaan over de relevantie van het onderzoek voor het werkveld. Tot slot zal de juryvoorzitter de afstudeerprijs aan de uiteindelijke winnaars overhandigen. Toosten op de winnaars kan tijdens de afsluitende borrel. 

Aanmelden prijsuitreiking

Wilt u bij de prijsuitreiking aanwezig zijn? De uitreiking duurt van 15:00 tot 18:00 uur. U kunt zich nu alvast aanmelden via uaerub.[antispam].@vvm.info.

Meer informatie over de prijs, de prijsuitreiking en de scripties is te vinden op https://www.vvm.info/milieuscriptieprijs/2018/uitreiking

In de media: