VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Doorprikken argumenten sceptici versnelt uitrol klimaatbeleid

Geplaatst op 04-11-2019  -  Categorie: Artikelen  -  Auteur: Jan de Graaf

janpaulvansoest

Meters maken door je tegenstander te doorgronden. Het belang hiervan kan Jan Paul van Soest niet genoeg benadrukken. Negeren zorgt namelijk voor te veel zand tussen de raderen. “Dat vertraagt de uitrol van het klimaatbeleid. Te meer daar ze steeds luider op de trom slaan, hoewel hun argumenten nergens op stoelen. Neem hun zorgen serieus, hun ‘sceptische’ argumenten niet.”

Met de Nederlandse klimaatdoelen is op zich weinig mis, vindt Jan Paul van Soest. “Natuurlijk kan het op onderdelen slimmer, maar de crux zit ‘m in het daadwerkelijk halen van de gestelde doelen.” En juist op dit punt ontbreekt in het beleid aan de juiste instrumentatie. Niet in de laatste plaats door klimaatsceptici die willens en wetens continue twijfel zaaien. “De belangrijkste reden van het verzet komt voort uit de vrees voor allerlei naargeestige effecten van het klimaatbeleid.”

Goed verpakte kletspraatjes
Opmerkelijk vindt Van Soest dat de tegenbeweging zich naarmate het klimaat aan beleidsprioriteit wint, meer en meer roert. “Sinds kort is er zelfs een heuse twijfelstichting, gefinancierd door een vastgoedmiljonair, met als enige doel uitstel van beleid bewerkstelligen. Dit gebeurt vooral door het zaaien van twijfel met goed verpakte kletspraatjes. Eigenlijk kun je zeggen dat het een positief teken is, want blijkbaar voelen ze zich bedreigd door het feit dat de klimaataanpak alsmaar hoger op de agenda komt te staan. Maar hen negeren zou dom zijn.”

Het mag duidelijk zijn dat Van Soest geen hoge pet op heeft van de inbreng van de sceptici. In zijn boek ‘De Twijfelbrigade’ maakt hij ook klip en klaar duidelijk dat hun argumenten inhoudelijk geen hout snijden. “Het kennisniveau van de twijfelzaaiers ten aanzien van het klimaatvraagstuk stelt heel weinig voor.” Wie zijn het eigenlijk? “Voor een belangrijk deel gaat het om bejaarde experts in andere vakgebieden die de overgang naar de moderniteit niet goed kunnen meemaken. Zij denken nog steeds vanuit de tijd van de wederopbouw en dat alles maar moet groeien. Overigens zijn ze op dit punt vaak wel oprecht bezorgd. Soms zitten er rechtstreekse belangen achter en zet men de hakken in het zand uit angst voor verschuivingen in het energiesysteem of in de sectorstructuur.”

Ondermijnen
Van Soest waarschuwt dat de sceptische geluiden niet kunnen worden afgedaan als gerommel in de marge. “Ze wekken bijvoorbeeld voortdurend de schijn dat de wetenschappelijke bewijzen dun zouden zijn. Daarmee hebben ze wel degelijk invloed.” Daarom pleit Van Soest ervoor om de tegengeluiden voortdurend te blijven weerleggen. “Niet alleen met woorden, maar ook door hun financiering bloot te leggen. Zo heeft de fossiele industrie vaak directe belangen - in Amerika komt veel geld vanuit belangen bij de twijfelindustrie terecht. En betrek sceptici bij het klimaatbeleidsdebat. Dan laat je zien dat je hun zorgen serieus neemt, maar dat de klimaatwetenschap wel degelijk klopt.”

Tijdens het Grote Klimaat Oplossingen Congres op 3 december gaat Van Soest hier nader op in, juist om tot een snellere uitrol van het klimaatbeleid te komen. In dit verband roept hij op om toch vooral iedere CO2-reductiemaatregel te omarmen in plaats van op groene ideologische gronden af te schieten omdat de lat wellicht niet hoog genoeg is gelegd. “Tel vooral de zegeningen, want anders komen we er nooit.”

Jan Paul van Soest spreekt tijdens het Grote Klimaat Oplossingen Congres op 3 december in Den Bosch!