VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Zet doemdenken over klimaat om in energiek handelen!

Geplaatst op 04-11-2019  -  Categorie: Artikelen  -  Auteur: Jan de Graaf

sven-jenseBroeikasgas opruimen ís natuur herstellen. Dát kan Sven Jense niet genoeg benadrukken. “Investeren in de natuur is de crux om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door onze huizen van hout te bouwen en groengas uit zeewier en andere snelgroeiende planten te maken.” Het mooie is dat niemand daar tegen kan zijn, aldus de initiatiefnemer van Climate Cleanup. “Klimaatmaatregelen kunnen dus gelijk op gaan met het vergroten van het draagvlak.”

Van het Amerikaanse boek Drawdown is dankzij Sven Jense, Maurits Groen en ruim twintig financiers, een al veel gelezen Nederlandse editie verschenen. Het omvangrijke boek bevat met maar liefst 100 oplossingen om het klimaattij te keren. De titel duidt op het moment waarop de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer weer gaat dalen. Met het boek in de hand is Jense vanuit Climate Cleanup een offensief begonnen om CO2 actief uit de lucht halen. Wat zijn de meest kansrijke mogelijkheden en wie is aan zet?

Waarom is Drawdown zo’n goede leidraad om de klimaatverandering tegen te gaan?
“Drawdown is hét moment waarop we minder CO2 uitstoten dan we opnemen. Vandaar de titel. Het boek biedt een fundamenteel andere manier van kijken naar ons klimaatprobleem en reikt uitsluitend op wetenschap gebaseerde oplossingen in onderlinge samenhang aan. Dat opent verrassende wegen, waarbij we over allerlei grenzen gaan kijken.”

Wat vind je persoonlijk aansprekende voorbeelden?
“Mondiaal richt de aandacht richt zich vooral op maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen en investeringen in wind- en zonne-energie. Op zich prima natuurlijk, laten we daar vooral mee doorgaan. Verrassend vind ik dat Drawdown duidelijk maakt dat het opleiden van meisjes in ontwikkelende landen een enorm goeie oplossing is. Deze optie is in ons land nauwelijks in beeld, terwijl Nederland juist op het gebied van ontwikkelingssamenwerking haar sporen heeft verdiend. Al onze kennis op dit gebied kan dus ook versterkt worden ingezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan.”

“Het verbouwen van zeewier heeft eveneens grote potentie, iets waar onze offshore industrie mét de vissers morgen al opbouwend mee aan de slag kunnen. Of – verrassend simpel – bosweides aanleggen. Een weiland met wat bomen houdt tien keer zo veel CO2 vast als onze groene gras-woestijnen.”

Wat kan Nederland doen om meer meters te maken?
“Ons land is goed in wind op zee, maar dat kan écht nog een versnelling hoger. Plus inzetten op bouwen met hout, een totaal onderbenutte methode. Met CLT, cross laminated timber, kunnen we mooie, veilige, gezonde en snel te bouwen houten gebouwen neerzetten. Beton is immers een enorme CO2-uitstoter, meer nog dan vliegverkeer. Alleen al in de bossen in Nederland groeit ieder jaar voldoende hout voor 22 duizend nieuwe woningen. Elk jaar! Kijk maar eens naar de TegenLicht-uitzending over bouwen met hout. Hier kunnen we écht grote slagen maken: CO2 opslaan in de gebouwen, stikstofuitstoot voorkomen, én het oplossen van de woningnood. Het gaat niet om minder doen, maar juist om ándere dingen doen. We doorbreken zo ook de huidige bouwpatstelling. Dat geeft iedereen weer energie: niet van denial naar despair, maar naar doen.”


Heb je nog zo’n winstpakker?
“Jazeker en ik ga hier veel gedetailleerder op in tijdens het Grote Klimaat Oplossingen Congres op 3 december in Den Bosch. Naast het uitbreiden van bossen, kunnen we samen met onze boeren zeker de helft van ons grasland in voedselbos omzetten. Nu is de tijd om groot te denken en samen te werken. De klimaatcrisis biedt ons de kans om samen onze wereld gezonder en mooier te maken, met een grotere rijkdom aan biodiversiteit. Door in natuurlijke oplossingen te denken, kunnen we die crises effectief te lijf gaan met acties die elkaar versterken. Multipotent, noemen wij dat. En Nederland heeft hiervoor de kennis, de capaciteiten, het geld, en de ondernemingszin. Het is nu of nooit. Letterlijk.”


Wat gebeurt er in dit verband vanuit Climate Cleanup?
“Wij zijn een offensief begonnen om CO2 actief uit de lucht halen. Hiervoor hebben we een totaalplan gemaakt. Heel kort: zeewier, zand en bomen kunnen tezamen de verstoorde koolstofbalans herstellen. We hebben die natuurlijke kringloop immers verstoord door koolstof als olie, kolen en gas te verbranden. Climate Cleanup is een samenwerking van vernieuwende investeerders en creatieve ondernemende mensen. Mensen met een missie: 1500 gigaton broeikasgas vastleggen door het herstellen van natuur. Dáár gaan we voor.”

Wat is je persoonlijke hartenwens op dit gebied?
“Dat we onszelf als mensen weer gaan zien als wat we zijn: scheppende, liefdevolle, empathische wezens, onlosmakelijk verbonden met wat wij natuur noemen. Wij zijn natuur en we zijn geweldig. Geen enkele andere soort kan ideeën zo goed combineren, overdragen over generaties, opschrijven, verbeteren en vooral uitvoeren. Mijn droom is dat we wat we natuur noemen komende decennia herstellen, heel grootschalig, en daarmee onszelf weer een toekomst geven. Mijn droom is een prachtige wereld voor ons en onze kinderen. En ik geloof daarin!”

Sven Jense spreekt tijdens het Grote Klimaat Oplossingen Congres op 3 december in Den Bosch!