VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht: Special De Gezonde Stad

Geplaatst op 29-11-2016  -  Categorie: Persberichten

De stad van morgen wacht een gouden toekomst, mits men de vele uitdagingen op het gebied van groen en gezondheid serieus oppakt. Daarbij hoeft men niet bij nul te beginnen, zo blijkt uit de special ‘De Gezonde Stad’ van Tijdschrift Milieu van de VVM, netwerk van milieuprofessionals. De special, gemaakt in samenwerking met Universiteit Utrecht, belicht diverse perspectieven op duurzaam gezonde steden, ook vanuit de praktijk. 

Uit de special blijkt dat gezondheid een belangrijk integratiekader vormt voor een vitale stedelijke gebiedsontwikkeling. Gezien vanuit het klassiek milieubeleid – vooral gericht op gezondheidsbescherming - is deze insteek volstrekt nieuw. De uitdaging ligt in het bevorderen van gezond gedrag, welzijn, actief burgerschap en sociaal ondernemerschap. De recent gesloten Brabantse Health Deal kan hierbij als voorbeeld dienen. Het betreft een initiatief van vijf gemeenten, provincie, drie GGD-en en drie waterschappen. Met ondersteuning van kennisinstellingen (Universiteit Utrecht, RIVM en Telos) nemen deze partijen voortaan gezondheid en welzijn als uitgangspunt voor hun stedelijk ontwikkelingsbeleid. 

 

Eindhoven is niet alleen ondertekenaar van de Health Deal, maar behoort ook tot de koplopers op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. “Voorop staat bij ons het creëren van een omgeving die uitnodigt om gezond te kunnen zijn”, laat de Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs in een interview in de special weten. De huidige inrichting van grote steden is haar een doorn in het oog. “Die gaat ten koste van de kwaliteit van leven.” Dat geldt ook voor haar gemeente. “Onze binnenstad is een stenen woestenij. De intimiteit van de openbare ruimte is verloren gegaan. Dat moet om pure, fysieke redenen anders. Doen we het niet, dan wordt het letterlijk onleefbaar. Door het toevoegen van groen en blauw creëer je niet alleen een omgeving die aangenamer is, maar die daadwerkelijk uitnodigt om er te zijn.”

De speciale editie van Tijdschrift Milieu belicht vanuit alle denkbare invalshoeken de mogelijkheden om te werken aan de gezonde stad van de toekomst. Dat gebeurt door middel van artikelen, columns en interviews. Kijk voor meer informatie op de website van de VVM: www.vvm.info/nu-in-tijdschrift-milieu.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

In de bijlage de inhoudopgave van de special. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VVM-directeur Rachel Heijne, 06-20770671 of met het VVM- bureau, tel. 030-2322989.

Gepubliceerde artikelen: