VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Omgevingswet: hard op weg naar de eindstreep

Geplaatst op 10-10-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: VVM

‘Hard op weg naar de eindstreep’, dat was de grote lijn van alweer de 7e editie van de Dag van de Omgevingswet op 4 oktober. Duidelijk werd dat er weliswaar nog veel te doen staat om vanaf 1 januari 2021 met een vernieuwde denk- en werkwijze invulling te geven aan het omgevingsbeleid, maar dat we er samen ook stevig aan werken. De Omgevingswet biedt het instrumentarium om grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en woningbouw aan te pakken en slim te combineren met andere opgaven.

Net als eerdere edities werd ook deze dag, een initiatief van de VVM, druk bezocht. Meer dan 300 deelnemers namen deel aan de veelheid aan verschillende sessies waarin vrijwel alle aspecten van de Omgevingswet werden uitgediept. De dag begon met drie inspirerende speeches. 

Omslag in denken

De Utrechtse gedeputeerde Mirjam Maasdam gaf in haar speech een inkijkje in de provinciale route naar de implementatie van de wet. Om deze exercitie te doen slagen, moet er volgens haar veel veranderen in het provinciehuis. “De Omgevingswet gaat uit van beschermen én benutten van de fysieke leefomgeving. We willen dat onze omgevingsvisie ook die geest uitademt, maar dat gaat niet vanzelf.”

De hamvraag waar de provincie voor staat is zowel ‘ruimtevragers’ accommoderen als het waarborgen van de basiskwaliteiten op het gebied van milieu en natuur. Het liefst met een plus zodat er betere kwaliteiten ontstaan. “Dit vraagt een omslag in denken”, benadrukte Maasdam. “Onze traditionele werkwijze schiet tekort om de uitdagingen van de toekomst met succes aan te gaan. Tot haar tevredenheid heeft haar provincie het ‘omdenken’ inmiddels iets concreter weten te maken. “Bij het opstellen van ons koersdocument hebben we gekozen voor een participatieve aanpak. Echt samenwerken met de omgeving, daar gaat het om! Dat betekent vroegtijdig in gesprek gaan met inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven, belangenorganisaties en andere overheden.”

Wetsontwikkeling en implementatie Omgevingswet zijn als een wielerkoers

Rosemarie Bastianen, Programmadirecteur Eenvoudig Beter, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vergeleek de implementatie van de Omgevingswet met de wielersport: “Het pionieren is voorbij, de wet gaat er echt komen. Onderweg nemen we bergetappes, maken we treintjes en worden er schouderklopjes uitgedeeld. Inmiddels zijn we hard op weg naar de eindstreep, en we weten ook dat er daarna nog meer etappes volgen”, liet zij weten.

Het pleidooi van de gedeputeerde om op een nieuwe manier invulling geven aan samenwerking met de omgeving klonk Rosemarie Bastianen als muziek in de oren. “De Omgevingswet biedt een goed instrument om verschillende opgaven zoals klimaatadaptatie, de energietransitie en de woningbouwopgave tegelijkertijd op te pakken.. Het is daarbij belangrijk dat burgers betrokken worden bij het vormgeven van hun leefomgeving.

Dat we goed in de koers liggen blijkt uit recent onderzoek. De helft van de gemeenten is inmiddels bezig met het omgevingsplan. “Juist de andere helft heeft nu dus aandacht nodig”, benadrukte Bastianen.

Klimaatadaptatie

De derde plenaire spreker, David van Raalten van Arcadis, hield zijn publiek voor dat de klimaatadaptatie de komende jaren een onderwerp is dat diep ingrijpt op de fysieke leefomgeving. Toch valt het woord ‘klimaatadaptatie’ in relatie tot de Omgevingswet nog nauwelijks en dat baart hem zorgen. “Door de klimaatverandering neemt de kans  op (uitzonderlijke) wateroverlast, hitte, droogte en zware stormen toe.” Van Raalten riep op om tijdig te anticiperen.“ Er wachten diverse uitdagingen: het riool, waterberging en droogtebestrijding hebben onze aandacht nodig. Als we niets doen, stevenen we af op tientallen miljarden aan schade.”

“Het aanpassen van de riolering en het benutten van de buitenruimte om wateroverlast te voorkomen kunnen slim worden gecombineerd. Check ieder project op klimaatbestendigheid. Dat wordt vanaf 2020 eenvoudiger, als de nationale adaptatiestrategie in werking treedt en klimaatbestendigheid onderdeel wordt van het beleid van alle overheden. De Omgevingswet speelt hierbij ook een rol: geef participatie vorm en vlieg projecten integraal en op het juiste schaalniveau aan. Maak het mogelijk en hou koers.”

Congresbundel

Van de 7e editie van de Dag van de Omgevingswet verschijnt in woord en beeld een uitgebreide impressie, ook van alle sessies. Geïnteresseerd? Reserveer dan alvast een exemplaar bij de VVM: uaerub.[antispam].@vvm.info o.v.v. ‘Congresbundel Dag van de Omgevingswet’.

Meer weten over de Omgevingswet?

Op omgevingswetportaal.nl en aandeslagmetdeomgevingswet.nl vindt u alle informatie over de inhoud van de wet. De wetteksten, E-books, Infographics, nieuwsberichten en informatiebladen. U kunt de geconsolideerde teksten van de wet, de AMvB’s, het wetvoorstel Invoeringswet en de wetsvoorstellen van de Aanvullingswetten Natuur, Bodem en Geluid rechtstreeks downloaden. Voor informatie over de werking van de wet in de praktijk kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Informatiepunt (088-7970790).

Naar de pagina van de Dag van de Omgevingswet 2018