VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Oproep Masterscriptie: Grenzen aan de groei, 1972-2022-2072

Geplaatst op 06-09-2021  -  Categorie: Algemeen
call-for-papers-nmd2021-mscOproep: Schrijf je masterscriptie over:

web-duurzame-economie-cc0-nature-design-via-pixabayGrenzen aan de groei, 1972-2022-2072

‘Grenzen aan de groei’, het roemruchte rapport van de Club van Rome, verscheen in 1972. In 2022 is dit precies vijftig jaar geleden. Het alarmerende rapport vormde mondiaal het startsein om het milieubeleid hoger op de agenda te zetten en liet het doordringen tot het algemeen bewustzijn. De VVM (netwerk van milieuprofessionals), samen met Club of Rome NL en de Jongerenmilieuraad, grijpen dit gouden jubileum aan om tijdens de Nationale Milieudag in juni 2022 stil te staan bij wat er sindsdien is bereikt en vooral wat niet: wat zijn de uitdagingen voor de komende vijftig jaar?
‘Grenzen aan de groei’ bracht voor het eerst de wisselwerking in beeld van vijf kritische factoren: bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling. Dit gebeurde in de vorm van scenarioberekeningen voor de periode 1970-2170 met dramatische uitkomsten.

Het jaar 2022 markeert de eerste vijftig jaar en we kunnen kijken hoe de wereld er nu voorstaat. Wat zijn de bereikte resultaten en de geleerde lessen? Hoe is dat gegaan? Welke rol heeft het rapport gespeeld? Waarom was de impact op het publiek zo groot? Is het beeld voor wat de wereld de komende vijftig jaar te wachten staat nog net zo dramatisch als de in het boek getoonde berekeningen, of zelfs nog erger? En wat betekent dit voor de toekomstige ontwikkelingen?

Oproep voor Studenten

Om dit onderwerp goed en uit verschillende invalshoeken op te pakken, wil de VVM graag weten welk onderzoek recent is uitgevoerd of momenteel wordt uitgevoerd rondom dit onderwerp. We hopen studenten te enthousiasmeren om voor hun Masterscriptie aan de slag te gaan met dit onderwerp, dus als je naar aanleiding van deze oproep een onderzoek gaat opzetten, horen we dat graag. Je wordt aangemoedigd om zelf een onderwerp te zoeken dat bij dit thema past, maar je kunt ook de onderstaande lijst raadplegen voor inspiratie. Dus ben jij als Masterstudent enthousiast geworden om voor je scriptie met een relevant onderwerp bezig te gaan binnen dit thema? Neem dan contact met ons op! Professor Peter Builtjes (peter.builtjes@gmail.com)

biedt graag extra begeleiding aan Masterstudenten.

We vragen je om in maximaal een half A4tje onderzoek toe te lichten en in te dienen via bureau@vvm.info. Het liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 februari 2022.

Wij geven jouw onderzoek graag een podium op de Nationale Milieudag in juni 2022. Dit kan zijn in de vorm van een presentatie of een poster. Ook is er een mogelijkheid een artikel te schrijven in de Special van ons tijdschrift Milieu: ‘Grenzen aan de groei 1972-2022-2072’. Uiterlijk eind november hoor je of en op welke manier we je een onderzoek een plek geven in ons programma of in ons tijdschrift. 

Onderwerpsuggesties – Grenzen aan de Groei Onderzoek

Studenten worden aangemoedigd zelf een onderwerp te bedenken. Dit zijn slechts suggesties ter inspiratie. Schroom dus niet om met eigen ideeën te komen! Onderzoek kan zowel gefocust zijn op Nederland als op internationale vraagstukken.
 1. Materiaal Schaarste en Beleid
  →(bijv. lithium, kobalt) benodigd voor de energietransitie en maatschappelijke aspecten: (hoe) zal dit een probleem zijn voor Nederland/EU/mondiaal; wat voor opties zijn er voor beleid/bestuur?
 2. Functie van Modelleren
  →bijv. het analyseren van het werk van Harald Svendrup, die wereldmodellen bouwt als vervolg op het MIT werk uit de jaren zeventig; hoe bruikbaar is dit? En waarvoor?
 3. Politiek van de Grenzen aan de Groei (in Nederland)
  →kunnen economische groei en het creëren van ruimte voor natuur, landbouw, veeteelt, grond voor zonnepanelen en windmolens samengaan? Hoe gaan we om met (CO2) uitstoot? En de stikstof crisis? Hoe creëren we een harmonieuze toekomst?
 4. Bevolkingsgroei Factor
  →bevolkingsgroei is steeds meer naar de achtergrond vervaagd als belangrijke oorzaak van het uitputten van hulpbronnen; bijv. lage inkomenslanden met hoge bevolkingsgroei dragen weinig bij aan klimaatverandering. Welke rol speelt de factor bevolkingsgroei momenteel in klimaatmodellen/klimaatbeleid? Hoe belangrijk is deze factor?
 5. Voedselzekerheid in een Veranderende Wereld
  →hoe garanderen we voedselzekerheid voor iedereen? Zijn aanpassingen in het dieet (van wie?) essentieel? Zijn er technologische oplossingen? Gaat ruimte voor natuur en biodiversiteit ten koste van landbouwgrond? Bedreigt de productie van biobrandstof de voedselzekerheid?
 6. Maatschappelijke Impact Grenzen aan de Groei Rapport
  →wat zijn de bereikte resultaten en de geleerde lessen? Hoe is dat gegaan? Welke rol heeft het rapport gespeeld? Waarom was de impact op het publiek zo groot? Wat betekent dit voor de toekomstige ontwikkelingen?
 7. Beleid op Geo-engineering
  →wat als we niet genoeg doen om milieuvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan? Wat voor opties zijn er voor geo-engineering? Hoe moet daar beleid op gemaakt worden? Vanaf welk punt moeten we overgaan op ‘extreme’ maatregelen en technologieën om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan?
 8. Duurzame Transitie – Wie is Verantwoordelijk?
  →welke sectoren spelen een grote rol in milieuvervuiling/klimaatverandering? Wie heeft de verantwoordelijkheid hiervoor? Welke sectoren kunnen het meest effectief milieuvervuiling en klimaatverandering tegengaan?
 9. Het Grote Publiek Bereiken
  →hoe zorg je ervoor dat het algemene publiek om duurzaamheid geeft? Hoe kom je uit de “milieububbel”? Hoe bereik en stimuleer je het grote publiek? Hoe breng je gedragsverandering teweeg?
 10. Klimaatrechtvaardigheid
  →hoe zorgen we ervoor dat de ballast van klimaatverandering eerlijk verdeeld wordt in de toekomst? Wat voor beleid bestaat al, en wat is er nog nodig? Hoe pakken we klimaatracisme en genderongelijkheid aan? Wat voor rol kunnen klimaatrechtvaardigheid en ecofeminisme spelen?