VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Oproep: VVM Kennisplatform medische milieukringloop

Geplaatst op 05-06-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: VVM

Waarom?

Humane en veterinaire medicijnen en multiresistente bacteriën komen via riool en mest in een milieukringloop terecht. Aangezien het medicijngebruik toeneemt komt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, drink-, vis- en zwemwater, bodem, (export/import)gewassen en lucht daarmee in toenemende mate onder druk te staan.

Een pakket van maatregelen in de gehele medicijnketen dient deze verontreiniging tegen te gaan. Omwille van de efficiëntie bestaat voorkeur voor een brongerichte aanpak. Via pilots dienen effectiviteit, haalbaarheid en betaalbaarheid van handelingsopties vastgesteld te worden.

Een nationaal kennisplatform kan de betrokken sectoren en disciplines en hun belangen verenigen en R&D stroomlijnen en stimuleren. Doel van dit platform is te verkennen welke effectieve brongerichte maatregelen er mogelijk zijn, alsmede van gedachten wisselen over een communicatiestrategie. Binnen het platform kunnen VVM-leden partners vinden voor gezamenlijke formulering en aanbieding van projectvoorstellen, kunnen leden een coalitie vormen en kan men de uitrol van effectieve maatregelen bevorderen.

Voor wie?

Het platform is bedoeld voor VVM-leden die werken bij (koepels van) kennisinstellingen, bedrijven, overheden, en particuliere organisaties uit de sectoren humane en veterinaire zorg, landbouw, milieu en veiligheid. Indien u geen lid bent van de VVM en wel wilt deelnemen, neem dan gerust contact op, dan verkennen we de mogelijkheden. 

Door wie?

Het platform is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals te Utrecht. Naast de VVM kunnen ook leden van het platform als gastvrouw/-heer optreden.

Wanneer?

Indien u belangstelling heeft in het platform, meld u dan aan voor 30 juni. De eerste bijeenkomst zal dan plaatsvinden in september. Bijeenkomsten vinden halfjaarlijks plaats.

Contact

R. Heijne, directeur VVM, enjieh.r.[antispam].@vvm.info / 030 – 23 22 989