VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht: Congres belicht Omgevingswet van alle kanten

Geplaatst op 06-10-2021  -  Categorie: Persberichten

Op donderdag 14 oktober vindt alweer de tiende editie van de Dag van de Omgevingswet plaats. Dankzij een veelheid aan verschillende sessies komen op één dag vrijwel alle aspecten van de Omgevingswet aan de orde. Plaats van handelen is Aristo in Amsterdam.

In het plenaire programma gaat professor Pieter Leroy in op de Omgevingswet in relatie tot 50 jaar milieubeleid. Tweede spreker is professor Alex Brenninkmeijer over participatie en klimaatbeleid, naar aanleiding van zijn voorzitterschap van de onafhankelijke adviescommissie die hier onderzoek naar deed. Cathelijn Peters, directeur Aan de Slag met de Omgevingswet, behandelt vervolgens de actualiteiten rondom de Omgevingswet.

Na de plenaire aftrap starten maar liefst dertig deelsessies waarin vrijwel alle aspecten van deze omvangrijke wetgevingsoperatie aan bod komen. In iedere sessie worden de deelnemers bijgepraat door deskundige sprekers, met ruimte voor discussie. Bekijk het overzicht.

De Dag van de Omgevingswet vindt plaats op initiatief van de VVM, het netwerk van milieuprofessionals. Verder werken de volgende organisaties mee aan het congres: KNW, VMR, Stadswerk, NVDE, Provero, Jong Leefomgeving, Platform 31, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Provincie Utrecht, VNG en Stedennetwerk G40.

Ga voor meer informatie en aanmelden: www.dagvandeomgevingswet.nl