VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht: Grote Klimaat Oplossingen Congres komt eraan!

Geplaatst op 04-02-2021  -  Categorie: Algemeen

Van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 maart vindt op initiatief van de VVM de tweede editie plaats van het Grote Klimaatoplossingen Congres. Dit jaar als online congres. De naam geeft exact het doel weer: het congres levert actiepunten op voor tastbare oplossingen voor de klimaatproblematiek.

Het congres komt geen dag te vroeg, want de gevolgen van de opwarming steeds meer merkbaar. Het is de hoogste tijd dat oplossingen de wind in de zeilen krijgen. Te meer daar de coronapandemie laat zien dat de wereld geen stabiel systeem is. Die instabiliteit kan negatief uitwerken, maar ook positief worden omgebogen en leiden tot fundamentele veranderingen in duurzame richting. Niet voor niets noemen sommigen het aanpakken van de coronacrisis de generale repetitie voor het met succes tegengaan van de opwarming van het aarde. Om die reden staat de 2021-editie in het teken van ‘Klimaat en Transformatie’.

Het online congres vindt plaats van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 maart. Centraal staat welke opties er op korte termijn zijn om transformaties in duurzame richting in gang te zetten, in Nederland en daarbuiten. Linda Steg (RUG), Piet Sprengers (ASN Bank), Jacqueline Cramer (USI en AEB), Tim van Hattum (WUR), Pallas Agterberg (Alliander) en Jan van der Meer (Provincie Gelderland) verzorgen de plenaire presentaties. Maurits Groen zet aan het slot van het plenaire programma de meest kansrijke oplossingen op een rij. Als je je inschrijft voor een deelsessie, ben je zonder extra kosten welkom bij het plenaire programma.

Deelsessies zijn:

  • Aardgasvrij maken van bedrijventerreinen
  • Hoe verbinden we de donuteconomie met de lokale energietransitie?
  • Landgebruik in Nederland moet anders
  • Klimaatvriendelijike voedselvoorziening in een dichtbevolkt land
  • Hoe maak je een circulaire economie tot een succes?
  • Wat is mijn rol in de transitie?

Bekijk het volledige programma en geef je op!