VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht: Hoe veilig is Nederland?

Geplaatst op 21-05-2013  -  Categorie: Persberichten  -  Auteur: VVM - persbericht

Thema Externe Veiligheid in Tijdschrift Milieu

 

Met het recente treinongeluk in België staat het belang van externe veiligheid volop in de schijnwerpers. De ervaring leert echter dat berichtgeving over veilig wonen en werken weer snel wegebt. Voor Tijdschrift Milieu reden om in een themakatern uitgebreid in te gaan op het Nederlandse veiligheidsbeleid.

 

Uit het themanummer blijkt dat met name door de vuurwerk­ramp in Enschede op 13 mei 2000 de externe veiligheid een enorme impuls gekregen. Sindsdien is de wetgeving aange­scherpt en zijn talloze maat­regelen genomen opdat een dergelijke ramp zich nooit meer voor kan doen. Hierdoor isons land er waarschijnlijk wel wat veiliger op geworden. Daar staat tegenover dat risico’s nooit voor 100% zijn uit te sluiten.

 

Niettemin valt er ook zeker nog het nodige te verbeteren. Allereerst kunnen rechterlijke uitspraken beter worden benut om ‘witte vlekken’ te dichten bij de toepassing van externe veiligheid in ruimtelijke plannen. In ons overvolle land is dit van groot belang, met name om op een verantwoorde manier ruimte te bieden aan nieuwe risicovolle bedrijvigheid. Bijzonder in dit verband is de veiligheidscontour die de gemeente Rotterdam wil invoeren. Hierdoor wordt een belangrijke tweeslag gemaakt, namelijk zowel het regelen van optimale veiligheid als het maximaal ruimte bieden aan bedrijvigheid in de havens. In een interview zegthavenvertegenwoordiger Alan Dirks dat hiermee drie ambities samenkomen: zorgen voor een optimale ontwikkeling van de haven, ruimte bieden aan lokale en regionale RO-wensen en het waarborgen van de veiligheid van de burger. “Deze drie zaken dienen kan alleen met behulp van een veiligheidscontour. De haven kan zich namelijk niet optimaal ontwikkelen zonder een aantal functies te verenigingen die normaliter niet naast elkaar mogen staan. Nu kan dit niet, met een contour wel. Bovendien ontstaat er nu voor zowel de haven als de omgeving helderheid over wat voortaan wel en niet een risicogebied is. Dat biedt zekerheid over wat wel en niet kan.”

 

Het themakatern van Tijdschrift Milieu belicht in een achttal artikelen en een column vanuit verschillende invalshoeken het Nederlandse externe veiligheidbeleid. Tijdschrift Milieu wordt uitgegeven door de VVM, netwerk van milieuprofessionals (www.vvm.info). Losse exemplaren kosten € 15,00 per stuk.  

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
-  Ad Koetsier, voorzitter van de VVM-sectie Externe Veiligheid, tel. 06-28414318
-  Jan de Graaf, hoofdredacteur Tijdschrift Milieu, tel. 06-2190584