VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht: Nieuw milieubeleid hard nodig

Geplaatst op 10-11-2014  -  Categorie: Persberichten  -  Auteur: VVM - persbericht

WEB 20141211milieu Richting geven aan milieubeleidNieuw milieubeleid hard nodig

Conferentie 'Richting geven aan milieubeleid in de 21e eeuw'

Utrecht, 10 november 2014 

 

Het is belangrijk om het milieubeleid voortdurend te scherpen aan actuele ontwikkelingen. Om daar inhoud aan te geven, vindt op donderdagmiddag 11 december a.s. de conferentie ‘Richting geven aan milieubeleid in de 21ste eeuw’ plaats. De conferentie biedt munitie voor een actief én effectief milieubeleid. Initiatiefnemers zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Royal HaskoningDHV, VVM, mauritsgroen*mgmc en Milieu Compact. 

 

Grote uitdagingen

Over de uitdagingen waar het milieu voor staat, wordt veel gepubliceerd. Zo lieten onderzoekers van het internationaal klimaatpanel IPCC begin november weten dat mondiaal in 2050 een broeikasgasreductie nodig is van 40 tot 70 procent om desastreuze opwarming van de aarde te voorkomen. Om vrijwel volledige uitputting te voorkomen, moet ook de winning van vele metaalertsen de komende decennia met méér dan 50 procent omlaag. Ondertussen blijft het verbeteren van lucht-, bodem- en waterkwaliteit eveneens om aandacht vragen.

 

Modernisering

Centraal tijdens de conferentie op 11 december in het Utrechtse Muntgebouw staat de vraag hoe de overheid actief én effectief kan anticiperen op de belangrijkste milieu-uitdagingen. Hoe kunnen we meters maken? Welke strategieën zijn daarvoor nodig? Wie zijn de belanghebbenden en wie de gangmakers?

 

In de aanloop naar de conferentie publiceren de organisatoren een negental artikelen met tal van suggesties - inhoudelijk onderbouwd - om het beleid te moderniseren. Auteurs zijn Maurits Groen, Stephan Slingerland, Ester van der Voet, Sible Schöne, Maarten Hajer, Jacqueline Cramer, Derk Loorbach, Theo Henckens en Jos van der Schot.

 

Vuurwerk

Het debat op donderdagmiddag 11 december belooft vuurwerk! Op de suggesties van inleiders, auteurs, jongeren en publiek volgt directe reactie door ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wees er snel bij, want vol is vol.

 

Op www.vvm.info en www.milieucompact.nl staat informatie over het programma en aanmelding. Als opmaat naar de conferentie komen op deze websites stapsgewijs ook de artikelen online te staan.

 


 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Vertegenwoordigers van de pers zijn welkom om de conferentie bij te wonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jan de Graaf, 06-21905843, mocfaarg.[antispam].@xws.nl