VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht: Overstap op betere banden bespaart 1 miljard euro

Geplaatst op 10-07-2014  -  Categorie: Persberichten  -  Auteur: VVM - persbericht

Overstap op betere banden bespaart 1 miljard euro

Utrecht, 10 juli 2013 

 

Wanneer heel Nederland overstapt op ‘Triple A’ - de beste banden op het gebied van energie, veiligheid en geluid - leidt dat tot een reductie van 1,3 Mton CO2, 43 minder verkeersdoden en een half miljoen minder mensen die geluidoverlast ervaren. De collectieve besparing die daarmee gepaard gaat, loopt op tot 938 miljoen euro per jaar. Dit blijkt uit een artikel in de zomereditie van Tijdschrift Milieu, dat de conclusies samenvat van onderzoek dat is verricht in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door TNO en M+P Raadgevende ingenieurs. Hieruit blijkt dat een overstap van de huidige band naar de beste band een gemiddelde automobilist al ruim 100 euro per jaar oplevert. Voor heel Nederland wordt 1,3 Mton CO2 minder uitgestoten, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 500.000 personenauto’s. Ook voor wat betreft veiligheid (minder doden en gewonden) en geluid (minder gehinderden en slaapgestoorden) zijn de opbrengsten erg groot te noemen. Vertaald in euro’s komen de totale baten op bijna 1 miljard euro per jaar uit.

 

De berekende baten, non-monetair en monetair, zijn dus indrukwekkend. Zozeer dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het gesprek aan gaat met direct betrokkenen uit de ‘bandenwereld’.

  

Het artikel in Tijdschrift Milieu, getiteld ‘AAA-banden - winst voor milieu, veiligheid en portemonnee’ gaat nader in op de onderzoeksbevindingen. Tijdschrift Milieu is een uitgave van de VVM, netwerk van milieuprofessionals. Op de website - www.vvm.info - staat een gratis pdf van het bandenartikel.

  


 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

VVM-directeur Rachel Heijne, 06 - 207 706 71, enjieh.r.[antispam].@vvm.info.