VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht: Plussen en minnen Omgevingswet op een rij

Geplaatst op 15-01-2014  -  Categorie: Persberichten  -  Auteur: VVM - persbericht
DVDO actueel DVDO 2013 Programma 2013 Congresbundel 2013 Congresbundel 2012

 

Plussen en minnen Omgevingswet op een rij

De Omgevingswet bundelt het milieu- en ruimtebeleid met als rode draad het bieden van ruimte aan ontwikkelingen. Het betreft een gigantische wetgevingsoperatie waarvan nog lang niet alles in kannen en kruiken is. Dit blijkt uit de brochure ‘Plussen en minnen van een megawet in wording’ van de VVM, het netwerk van milieuprofessionals. Het eerste exemplaar is in ontvangst genomen door voormalig milieuminister Ed Nijpels, nu voorzitter van de adviescommissie milieu. 

Download de brochure>> 

Download de twittertijdlijn>> 

Overhandiging Congresbundel DVDO 2013 039 kleinEd Nijpels noemde de Omgevingswet juridisch buitengewoon ingewikkeld, maar niettemin een goed initiatief. “Het is geen conserverende wet gericht op het behouden van de status quo, maar juist gericht op het mooier en beter maken van ons land.” Wel wees hij op het belang van een goede implementatie. “Het gaat niet alleen om het opstellen van goede regels, maar ook hoe die worden toegepast. In de praktijk kunnen de doelstellingen van een wet, al is deze nog zo goed, alsnog worden ondergraven.”

 

Plussen en minnen van een megawet in wording’ vat de hoofdpunten van de inleidingen en discussies samen van de tweede Dag van de Omgevingswet die de VVM in het najaar organiseerde. Tijdens de door ruim 200 deelnemers bezochte dag passeerden vrijwel alle aspecten van de Omgevingswet die aandacht verdienen de revue. Het boekje gaat nadrukkelijk in op de aandachtspunten voor het verdere traject.

 

Jos Dolstra, projectleider van de Dag van de Omgevingswet, benoemde tijdens zijn inleiding enkele punten die tijdens het congres voorbij kwamen. Zo is er in het werkveld zorg over het verdwijnen van het begrip ‘inrichting’. Dit kan tot versnippering tussen provincie en gemeenten leiden als gevolg van het geven van een verschillende invulling aan het nieuwe begrip ‘activiteit’. Ook wees Dolstra er op het signaal dat het streven naar duurzaamheid kan botsen met het geven van meer ruimte voor de aanvrager van een omgevingsvergunning. Ook de positie van toezicht en handhaving verdient aandacht.

 

Volgens medeorganisator Daniëlla Nijman blijkt uit het boekje dat de doelstelling van de Omgevingswet van harte wordt onderschreven, maar is er bezorgdheid over wat er in de praktijk van terecht komt. Hoe gaan gemeenten er bijvoorbeeld voor zorgen dat een integrale vergunning meer is dan een optelsom van apart voorbereide onderdelen? En hoe wordt de aanvrager weer zodanig in dit proces betrokken dat hij zijn plannen goed kan toelichten? Daarnaast staat de wens van bestuurlijke afwegingsruimte op lokaal niveau op gespannen voet met het bereiken van milieuwinst en een betere leefomgevingskwaliteit. Niet alle milieuprofessionals hebben er het vertrouwen in dat het lokaal bestuur deze belangen voldoende gewicht zal geven. De wetstekst is daarom slechts één ingrediënt om de gewenste verbeterslag te maken. Vertrouwen en veranderingen in de bestuurscultuur worden onmisbaar gevonden.

 

De VVM organiseert in 2014 opnieuw een editie van de Dag van de Omgevingswet. Deze derde editie zal op 2 oktober 2014 plaatsvinden, opnieuw in Den Haag.

Overhandiging Congresbundel DVDO 2013 076 - liggen VVM Congresbundel DVDO voorpagina klein 

 


 

Brochure bestellen?

De brochure ‘Plussen en minnen van een megawet in wording’is te bestellen bij VVM à € 5,- per stuk. U bestelt door het totale bedrag voor het gewenste aantal exemplaren over te schrijven naar bankrekening 39.05.39.368 (t.n.v. VVM netwerk van milieuprofessionals). Vermeld in het opmerkingenveld uw naam en adres, waar we de brochure naartoe kunnen sturen.

Download de brochure 'Plussen en minnen van een megawet in wording'>> 

 


 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VVM-directeur Rachel Heijne, 06-20770671 of met het VVM- bureau, tel. 030-2322989.

 


 

 

Publicaties over de congresbundel

maart 2014 Tijdschrift Bouwregels in de praktijk Artikel Plussen en minnen Omgevingswet op een rij>>
17-01-2014 Overheidsnieuws.nl Bericht Gratis Congresbundel Dag van de Omgevingswet>>
17-01-2014 Btwinfo.nl Bericht Gratis Congresbundel Dag van de Omgevingswet>>
15-01-2014 ikcro.nl Bericht Plussen en minnen Omgevingswet op een rij>>