VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht Staatssecretaris Van Veldhoven kondigt Milieuvisie aan

Geplaatst op 16-05-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: VVM

“Nieuwe Milieuvisie legt accent op voorkomen van milieuproblemen”

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven maakte dit voornemen bekend tijdens de Nationale Milieudag van de VVM, het netwerk van milieuprofessionals. De achterban van de VVM wordt bij het samenstellen van de Milieuvisie nauw betrokken.

km-vvm-nationalemilieudag-20190514-260-lrTijdens haar toespraak wees Van Veldhoven erop dat het huidige beleid onvoldoende effect heeft op het aanpakken van hardnekkige milieuproblemen. De succesvolle aanpak in het verleden met betrekking tot de zure regen en het gat in de ozonlaag laat zien dat veel mogelijk is. Om tot effectief beleid te komen, is veel meer sturing aan de voorkant nodig. De nieuwe te ontwikkelen Milieuvisie steekt dan ook vooral in op het voorkomen van milieuproblemen. “We moeten van te voren nadenken wat de nadelige gevolgen voor het milieu zijn van ontwikkelingen. Neem het huidige plasticprobleem, waaruit blijkt dat zelfs de oceanen niet een eindeloos verdunnende bron zijn. Hetzelfde geldt voor de lucht. Het gaat letterlijk om het beschermen van onze gezondheid en economische toekomst.”

Van Veldhoven maakte duidelijk dat de problemen zo omvangrijk zijn, dat de overheid ze niet alleen kan oplossen. “Mensen kunnen en moeten zelf een bijdrage leveren. Daarom is een nieuwe Milieuvisie zo belangrijk.” Volgens de staatssecretaris is de nieuwe aanpak ook dé manier om af te rekenen met incidenten als de recente discussies over kunstgras of de grafietregens van Tata Steel. “Ik wil deze negatieve ervaringen benutten om een stap verder te gaan en te komen tot een effectief milieubeleid gericht op het voorkomen van dergelijke problemen. Dat wordt een belangrijk uitgangspunt voor mijn Milieuvisie: onderliggende oorzaken structureel aanpakken, met principes als safe-by-design. De transitie naar een circulaire economie is een voorbeeld hoe we slimmer kunnen omgaan met grondstoffen en hulpbronnen. Een schone, veilige leefomgeving staat centraal. Daarbij gaan we ook Europees en internationaal kijken wat er nodig is.”

Van Veldhoven maakte haar plan bewust bekend op het podium dat zij van de VVM kreeg tijdens de 2019-editie van de Nationale Milieudag. Bewust, want bij het opstellen van de Milieuvisie wil zij volop gebruik maken van de deskundigheid van de vele honderden bij de VVM aangesloten milieuprofessionals. “Dat is nodig, want de uitdagingen waar we voor staan zijn enorm. Ik hoop nauw met u samen te werken en over een jaar een stuk verder te zijn.”

VVM-voorzitter Antoine Heideveld nam de uitgestoken hand aan. “Voorkomen in plaats van genezen is een mooie insteek.”


Foto-bijschrift:
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven kondigt Milieuvisie aan tijdens de Nationale Milieudag van VVM. Voor het samenstellen daarvan wil zij graag de achterban van de VVM nauw betrekken. VVM-voorzitter Antoine Heideveld nam de uitgestoken hand aan.
Foto Credits: Mika Kraft, tijdens Nationale Milieudag 2019 van de VVM.
De HR foto is te downloaden via OneDrive.