VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht Toekomstagenda zet in op urgente milieuopgaven

Geplaatst op 17-12-2015  -  Categorie: Persberichten  -  Auteur: VVM - persbericht

Header 20151217milieubeleid

Terug naar conferentie

 

PERSBERICHT, 17 december 2015

 

Toekomstagenda zet in op urgente milieuopgaven

15toekomstagenda3507 klein

Fotobijschrift:

Foto: Bas Eickhout spreekt op de conferentie © Michiel Wijnbergh | Wijnbergh Fotografie

Foto in groot formaat>> 

 

Kort na de Klimaattop in Parijs heeft een drukbezochte en inspirerende conferentie in Utrecht vandaag geresulteerd in concrete adviezen voor een toekomstgericht milieu- en duurzaamheidsbeleid. Dit gebeurde op initatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VVM netwerk van milieuprofessionals. Milieu-experts, politici en ondernemers benoemden tal van urgente opgaven. Naast concrete adviezen, riep Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) op per direct afscheid te nemen van de term 'faciliterende overheid'.  "Er is een enorme omslag nodig. Dit vraagt om een overheid die duidelijke keuzes maakt, concrete doelen stelt en daarop focust. Dus niet fasciliteren, maar sturen. De terugtredende overheid is namelijk vooral van belang voor bedrijven die nu sterk zijn in fossiele energie."

 

Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu en Internationaal van IenM, erkende dat het oplossen van de grote vraagstukken inderdaad om meer regie van de overheid vraagt.

Het scheppen van draagvlak en het enthousiasmeren van de samenleving vindt hij persoonlijk belangrijke ingrediënten. "De bewustwording is enorm toegenomen in de afgelopen paar jaar. Dat zie je ook terug in het akkoord van Parijs. Daar moeten we op voortbouwen met consistent beleid. We moeten een speelveld creëeren dat iedereen aanmoedigt de handen uit de mouwen te steken." 

 

Belangrijk signaal van de conferentie, naast alle inhoudelijke suggesties, is meer onderlinge samenwerking tussen de ministeries. De drie onderwerpen die na een stemming met name aandacht verdienen zijn duurzame energievoorziening, gedragsverandering en de voedselproductie en - consumptie. 

 

Het ministerie werkt de aangereikte suggesties uit in de 'Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid’. Deze is over een half jaar gereed. Het eindresultaat gaat vervolgens onderdeel uitmaken van de Nationale Omgevingsvisie. Deze visie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet die 1 januari 2018 in werking treedt. De visie wordt voor milieu en duurzaamheid de opvolger van het NMP4.

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het VVM-bureau, tel. 030-2322989.

 


 

 In de media

Datum Bron Titel met link
24-12-2015 Duurzaam Gebouwd Eickhout vindt dat de overheid moet kiezen, focussen en sturen
22-12-2015 Vakblad E & W Toekomstagenda zet in op urgente milieuopgaven
21-12-2015 Duurzaam Ondernemen Toekomstagenda zet in op urgente milieu- en duurzaamheidsopgaven
21-12-2015 Royal HaskoningDHV Toekomstagenda zet in op urgente milieu- en duurzaamheidsopgaven
18-12-2015 Stichting Milieunet Conferentie Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid: De Opvolger van NMP4
17-12-2015 Milieu Compact Toekomstagenda zet in op urgente milieuopgaven
17-12-2015 Persbericht via smart.pr Toekomstagenda zet in op urgente milieuopgaven