VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht Toename ammoniakemissies dieselvoertuigen - VVM neemt Tijdschrift Lucht over

Geplaatst op 29-04-2019  -  Categorie: Persberichten

cover-tijdschrift-lucht-2019-1-april-400pxDe VVM, netwerk van milieuprofessionals, heeft het Tijdschrift Lucht van Sdu overgenomen. Tijdschrift Lucht sluit goed aan bij de doelstelling van VVM, het stimuleren van kennisuitwisseling en –ontwikkeling. Zojuist is de nieuwe editie verschenen, met onder meer aandacht voor de opmerkelijke toename van de ammoniakemissies van dieselvoertuigen en machines.

De nu verschenen nieuwe editie van Tijdschrift Lucht schenkt onder meer aandacht aan de groeiende ammoniak-emissies van dieselvoertuigen en machines. Stikstofoxides (NOx) zijn het bijproduct van een efficiënte verbranding in een motor. Bij het omzetten van deze stikstofoxides via de nabehandeling van uitlaatgassen door middel van een katalysator wordt er ammoniak (NH3) gevormd.

Nu de eisen aan de uitstoot van stikstofoxides strenger worden, lijkt de uitstoot van ammoniak omhoog te gaan. Van oudsher werd ammoniak vooral uitgestoten door benzineauto’s met een driewegkatalysator, maar personenauto’s, vrachtauto’s en mobiele werktuigen op diesel zijn nu een nieuwe bron van ammoniakemissies. In vergelijking met de landbouw zijn het kleine hoeveelheden, maar een hogere uitstoot van ammoniak op wegen in de directe omgeving van natuurgebieden zal wel leiden tot een hogere bijdrage van het wegverkeer aan de stikstofdepositie in deze natuurgebieden. In het artikel in Tijdschrift Lucht wordt de achtergrond gegeven van de totstandkoming van deze emissiefactoren. 

Tijdschrift Lucht verschijnt vier keer per jaar. Bekijk de inhoudsopgave van de nieuwe editie. Interesse in een abonnement? Neem contact op met uaerub.[antispam].@vvm.info. Het artikel over ammoniakemissies is te downloaden via https://www.vvm.info/nu-in-tijdschrift-lucht.