VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht: VVM presenteert 'Inhoud geven aan megawet in wording'

Geplaatst op 28-11-2012  -  Categorie: Persberichten  -  Auteur: Jan de Graaf (redactie Milieu)

Minister Schultz blij met VVM-brochure

 

DVDO actueel DVDO 2012 Programma 2012 Congresbundel 2012

 

Minister Schultz heeft het eerste exemplaar van de brochure ‘Inhoud geven aan megawet in wording’ in ontvangst genomen. Hierin wordt de oogst samengevat van de Nationale Dag van de Omgevingswet. Deze druk bezochte informatie- en discussiedag vond op initiatief van de VVM - netwerk van milieuprofessionals - plaats op 9 oktober in de Brabanthallen te Den Bosch.

  

Reactie minister
Minister Schultz toont zich aangenaam verrast met de brochure. “Ik vind dit een heel belangrijk project en milieu is een belangrijke fundament voor de Omgevingswet.” Zij wijst er op dat individuele wetten vaak een slot zetten op een gewenste ontwikkeling. “Daar willen we vanaf, maar liefst zonder aan de normen te komen. Die zijn immers niet voor niets opgesteld. Het motto is sneller en beter, maar dat lukt alleen als we milieuaspecten aan de voorkant goed weten te borgen.
 
Schultz onderschrijft de mening van veel deelnemers aan de Omgevingsdag dat het een uitdagende maar razend ingewikkelde wetgevingsoperatie betreft, vol met voetangels en klemmen. “Maar zoiets is voor mij eerder een uitdaging dan een barrière. Dat geldt zeker voor de Omgevingswet. Daarbij vind ik het van belang de snelheid er in te houden zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Ik hoop vanuit deze benadering zoveel mogelijk geïnteresseerden bij dit traject te betrekken.” Juist daarom is zij heel blij met de VVM-rol bij de totstandkoming van de Omgevingswet. “Vaak levert zo’n dag als de VVM heeft georganiseerd meer vragen dan antwoorden op, maar dat scherpt ons juist. Ik ben dan ook heel blij met de brochure.

 

Schultz vraagt de VVM door te gaan met activiteiten op dit gebied. “Laten we samen blijven optrekken. Persoonlijk ben ik met name op zoek naar concrete voorbeelden op milieugebied om zaken via de Omgevingsweet straks beter te laten lopen.” De minister toont zich in dit licht verheugd dat de VVM in 2013 voor de tweede maal de Nationale Dag van de Omgevingswet gaat organiseren. “Mijn ministerie doet zeker weer mee en als het even kan kom ik ook.

 


 

Brochure (=congresbundel) bestellen?

De brochure 'Inhoud geven aan megawet in wording' is te bestellen bij VVM à €5,- per stuk. U bestelt door het totale bedrag voor het gewenste aantal exemplaren over te schrijven naar bankrekening 39.05.39.368 (t.n.v. VVM netwerk van milieuprofessionals). Vermeld in het opmerkingenveld uw naam en adres, waar we de brochure naartoe kunnen sturen.

Download de brochure (congresbundel) >>
 

| |