VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht: Winnaar Milieuscriptieprijs Wetenschappelijk Onderwijs 2017

Geplaatst op 30-11-2017  -  Categorie: Persberichten  -  Auteur: VVM

winnaar-rcm-2017-sarah-bedolfeSarah Bedolfe is de winnaar van de Rachel Carson Scriptieprijs WO 2017. De VVM reikt de prijs jaarlijks uit aan de beste milieuscriptie. Het probleem van de invasieve exoten wordt in haar scriptie goed uiteen gezet. Zij maakt duidelijk dat zoetwatersystemen niet alleen plaats bieden aan meer dan 30% van de gewervelde soorten, maar ook van levensbelang zijn voor miljarden mensen over de hele wereld. Invasieve soorten vormen echter in toenemende mate een bedreiging voor onze zoetwatersystemen. Uit de prijswinnende scriptie blijkt dat, na preventie, uitroeiing de meest kosteneffectieve oplossing is om de schadelijke invloed van invasieve soorten terug te dringen. Bedolfe presenteert in haar scriptie een plan voor een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich hiertoe inzet.

Haar onderzoek, verricht aan de Rijksuniversiteit Groningen, leest als een trein en belicht een relevant en een tot nu toe wat onderbelicht onderwerp. De routes die Bedolfe kiest zijn bovendien goed onderbouwd en haar scriptie eindigt met een praktisch plan van aanpak. De originaliteit, toepasbaarheid en relevantie scoren heel hoog. Het is een scriptie met een heldere structuur, ondersteunt door figuren en tabellen. Ander pluspunt vormt het feit dat de winnares meerdere disciplines combineert. Ook het enthousiasme van de auteur kon op waardering rekenen: “de passie spat er vanaf”. 

Thomas Thorin ontvangt een eervolle vermelding voor zijn scriptie. De jury vond circulariteit als sociaal onderwerp een heel interessante invalshoek. De jury was zeer te spreken over de breedte van de analyse en de bijzonder systematische analyse. De tekst is goed te lezen er zitten goede en leuke voorbeelden in. Het is een heel toegankelijk werk met een verrassend resultaat. 

rcm-dsc-0014-staand-kleinDe juryleden beoordeelden de scripties op originaliteit, toepasbaarheid, relevantie, toegankelijkheid en wetenschappelijkheid. Ook was de jury te spreken over de kwaliteit van de wetenschappelijke scripties. Deze bleek hoger dan voorgaande jaren en de onderwerpen waren relevant en specifiek. Wat wel opvalt is dat de scripties steeds dikker worden. Vaak is er een lange aanloop tot men tot de kern en de specifieke vraagstelling komt. De jury zou graag scripties zien met meer diepgang en minder breedte.  

De Milieuscriptieprijs is vernoemd naar Rachel Carson, de auteur van het boek ‘Silent Spring’. Dit boek markeerde zo’n vijftig jaar geleden het begin van een brede publieke bewustwording van de milieuproblematiek in grote delen van de wereld. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid. De prijs is ingesteld om meer bekendheid te geven aan het onderzoeksresultaten van studenten op milieugebied.

In de media

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VVM-directeur Rachel Heijne, 06-20770671 of met het VVM- bureau, tel. 030-2322989, uaerub.[antispam].@vvm.info. De scriptie is op te vragen bij VVM.
Downloads foto:
Foto 2: Beeldje