VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht/uitnodiging: Overlast houtstook miskend probleem

Geplaatst op 20-05-2014  -  Categorie: Persberichten  -  Auteur: VVM - persbericht

Overlast houtstook miskend probleem

23 mei: Congres ‘Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen’ 

 

Houtstook door particulieren levert grote emissies van fijn stof, roet en andere schadelijke stoffen op. Inmiddels ondervinden bijna 2 miljoen Nederlanders overlast door houtstook van hun buren. Op het congres ‘Houtstook en gezondheid: problemen voorkomen’ van vrijdag 23 mei wordt duidelijk gemaakt hoe groot het probleem is en wat de gezondheidseffecten zijn. Bijzonder is dat de kachelbranche zelf met voorstellen komt om de overlast te verminderen. Ook wordt ingegaan op de vraag of aanpassing nodig is van de wet- en regelgeving en de handhaving.

 

Verder wordt de toolkit ‘Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast’ gepresenteerd. Deze toolkit is opgesteld in opdracht van het ministerie van I&M en bevat niet alleen stappenplannen voor de stoker, de gehinderde burger, de gemeente en de GGD, maar ook stooktips, een checklist voor controles en achtergrondinformatie. Op het congres wordt bekend gemaakt hoe de toolkit beschikbaar wordt gesteld.

 

Het congres vindt plaats op initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals, RIVM, het Longfonds, de Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) en de vereniging Partners voor Gezond Leefmilieu (PGL). Geïnteresseerden kunnen zich nog inschrijven via www.houtstookcongres.nl. Daar is ook het definitieve programma tevinden. 

 

Vind hier het online persbericht>>