VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Student interviewt editors in chief JIES

Geplaatst op 04-06-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Jillian

jies-teamfotoNaast Tijdschrift Milieu is de VVM eigenaar van JIES, voluit Journal of Integrative Environmental Sciences, een uitgave Taylor & Francis. Het internationale online tijdschrift biedt een forum voor debat over milieukwesties en staat onder redactie van prof.dr. Carolien Kroeze (WUR) en prof. dr. Henk Moll (RUG), beide ook VVM-lid. Studente Jillian (WUR) interviewde hen.

Wat is de relatie tussen VVM en het tijdschrift Journal of Integrative Environmental Sciences?

JIES biedt een forum voor debat over milieukwesties. In het tijdschrift worden zeer uiteenlopende artikelen gepubliceerd. Wat ze bindt is dat ze rapporteren over studies waarin verschillende perspectieven en wetenschappelijke disciplines samen komen. Het is daarmee een heel relevant tijdschrift voor VVM-leden. Het tijdschrift publiceert met name ook studies op het grensvlak van wetenschap, maatschappij en beleid.

Wat heb jij/hebben jullie (Carolien en Henk) als rol binnen de VVM en de Nederlandse wetenschap?

Ik (Carolien) ben hoogleraar Water Systems & Global Change en directeur van het Wageningen Instituut voor Milieu en Klimaat (WIMEK). Mijn samenwerking met VVM betreft met name de coördinatie van een aantal non-CO2 greenhouse gas symposia (NCGG). Ik (Henk) ben emeritus hoogleraar, maar nog steeds betrokken bij het Centrum voor Energie en Milieukunde als begeleider en promotor. Mijn leerstoel betrof natuurlijke hulpbronnen voor duurzame productie en consumptie. Bij de VVM ben ik actief geweest in de sectie Wetenschap. In die rol heb ik een aantal jaren de selectie van scripties voor de Rachel Carson Afstudeerprijs gecoördineerd en de jury daarvan voorgezeten.

Wat maakt ons tijdschrift interessant voor VVM-leden?

Veel VVM leden kennen het blad Milieu, met interessante inhoudelijke artikelen over milieukwesties. JIES is eigenlijk een internationale, Engelstalige tegenhanger van Milieu. Artikelen in JIES gaan dus over (landen in) de hele wereld.

Wat voor rol speelt Nederlands onderzoek bij integratieve milieuvraagstukken?

We denken dat Nederland voorop loopt in het doen van integrerend onderzoek. We bedoelen daarmee onderzoek waarin een bepaalde milieukwestie centraal staat, en wordt belicht vanuit verschillende disciplinaire perspectieven.

Wat is het verband tussen thema’s in het tijdschrift en Nederland (situatie in Nederland)?

De thema’s waarover gepubliceerd wordt variëren van mondiale tot lokale studies. Er is speciale aandacht voor de UN Sustainable Development Goals (SDGs). Belangrijke invalshoeken zijn: integrated assessment; beleid en regelgeving; technologie en innovatie; de interactie tussen wetenschap, maatschappij en beleid; verschillende wijzen van kennis opbouw.

De overlap met het blad Milieu is gering, omdat JIES een internationaal, Engelstalig tijdschrift is. De thema’s overlappen soms wel, maar individuele artikelen zelden.

Met een aantal titels van artikelen, die onder onze leiding gepubliceerd zijn kan onze oriëntatie geïllustreerd worden: Filho et al (2017) analyseren de implementatie van duurzame ontwikkeling op universiteiten (Leal Filho, Wu et al. 2017); Bhatasara & Nyamwanze (2018) vragen zich af of duurzaamheid een issue is in klimaatadaptatie in Afrika (Bhatasara and Nyamwanza 2018); en Haikola et al (2019) schrijven over het bio-energie en koolstofopslag in het klimaat debat (Haikola, Hansson et al. 2019).
Volledige referenties:
Bhatasara, S. and A. Nyamwanza (2018). "Sustainability: a missing dimension in climate change adaptation discourse in Africa?" Journal of Integrative Environmental Sciences 15(1): 83-97.
Haikola, S., A. Hansson and J. Anshelm (2019). "From polarization to reluctant acceptance–bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) and the post-normalization of the climate debate." Journal of Integrative Environmental Sciences 16(1): 45-69.
Leal Filho, W., Y.-C. J. Wu, L. L. Brandli, L. V. Avila, U. M. Azeiteiro, S. Caeiro and L. R. d. R. G. Madruga (2017). "Identifying and overcoming obstacles to the implementation of sustainable development at universities." Journal of Integrative Environmental Sciences 14(1): 93-108.

Wat is jullie werkwijze?

We streven naar toonaangevende publicaties van innovatief onderzoek. Omdat wij een breed en relatief jong online tijdschrift zijn trekken wij veel inzendingen van een brede groep auteurs. Onze auteurs komen van de hele wereld. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat de publicaties goed bij de oriëntatie van ons tijdschrift passen, en dat de kwaliteit goed is. Echter aan het begin leggen wij de lat voor kwaliteit niet altijd te hoog. Immers met goed review commentaar en ook met onze eigen inzet kunnen artikelen fors inhoudelijk verbeteren in wetenschappelijk en maatschappelijk opzicht. Wij hebben zelf ervaring in het begeleiden en coachen van jonge onderzoekers op het pad van publiceren van onderzoek en met deze ervaring kunnen wij ook potentiële jonge auteurs een handje helpen om tot wetenschappelijk verantwoorde en maatschappelijk relevante publicaties in ons tijdschrift te komen. Een beetje soepelheid en vertrouwen aan het begin, maar aan het eind staat uiteraard de kwaliteit op de hoogste plaats. Bij de meeste van de artikelen, waar we nu trots op zijn, was het review proces intensief en onze begeleiding essentieel. Wij kiezen niet er voor administratieve uitvoerders te zijn, maar helder en consistent te sturen op kwaliteit, met volledige erkenning van de academische vrijheid van de auteurs.