VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Trekvissen en vismigratie boeksignalement

Geplaatst op 04-10-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Wietske ter Veld

From sea to source; International guidance for the restoration of fish migration highways, P., P. Philipsen, P.P. Schollema & H. Wanningen, 2012, 300 pag., € 25,00 of gratis pdf.

In alle wereldzeeën leven vissen die voor hun voortplanting rivieren en beken opzwemmen. Deze vissen brengen nutriënten uit zee ver landinwaarts – denk aan de beren die in Alaska zalmen vangen. Meer en meer wordt dit natuurgebeuren geblokkeerd door dammen en sluizen die rivieren afsluiten. De klimaatverandering verergert dit probleem bovendien. Omdat de situatie in iedere rivierdelta anders is, hebben werkgroepen uit 25 landen zich in dit gemeenschappelijke probleem verdiept. Zij hebben hun bevindingen gepubliceerd in ‘From Sea To Source’, een prachtig verzorgt boek met mooie foto's, kaarten en cartoons (zie: www.fromseatosource.com). Razend actueel voor ons land in verband met de aanleg van een vismigratierivier door de Afsluitdijk en van de Marker Wadden, een eilandengroep in het Markermeer waardoor de waterkwaliteit voor vissen verbetert.

Boeksignalement door VVM-lid Wietske ter Veld