VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Verslag Nationale Milieudag op natuurlijk gezondplein | VVM in het nieuws

Geplaatst op 01-08-2014  -  Categorie: VVM-leden in het nieuws  -  Bron: Natuurlijk Gezond Plein

Op natuurlijkgezondplein verscheen onlangs een verslag over de Nationale Milieudag 2014 'Kwaliteit van leven' van 11 juni 2014

 

Nationale Milieudag 2014 'Kwaliteit van leven'

"Samenvattend kwam onder andere het volgende voorbij:  Groen en gezondheid hebben op allerlei manieren met elkaar te maken. Steden vormen vanuit de satelliet gezien “hitte-eilanden”.  Binnen stedelijk gebied zorgt het groen in de vorm van parkjes en tuinen voor afkoeling. Heilzame gebieden zijn gebieden die veel begroeiing hebben. Denk aan de nazorg voor oorlogsveteranen die evenals grote psychiatrische klinieken vaak in een natuurgebied zijn geplaatst van oudsher, “kuuroorden”. Tuinbewerken kan juist onderdeel zijn van een therapie (Antroposofie).  Guerrilla gardening kan meehelpen om de stad en bebouwde kom elders leefbaarder te maken voor mens en dier.  Niet alleen op het gebied van temperatuur is groen van belang, ook op het gebied van geluidsoverlast speelt groen een grote rol. Woonzorgcentra voor ouderen en gehandicapten die zich meer richten op buiten zijn in het groen kunnen daar maximaal van profiteren en zijn daarin groeiend succesvol.  Helaas speelt de overheid niet altijd een stimulerende rol in het spel van invloed en beleid. De overheid is altijd toch meer gericht op economisch belang en keuzes worden meestal gemaakt op basis van hoe het zo goedkoop mogelijk kan. Daarom is het van belang om als beleidsmakers steeds meer met goed onderbouwd onderzoek te komen en studies, ook gemaakt in het buitenland, waar men experimenteert met daktuinen, stadstuinen en verticale tuinen.  Voorlopig zal, om de overheid te overtuigen, het van belang zijn dat burgers zelf ook met initiatieven komen en bereid zijn om een deel van het onderhoud onder de eigen hoede te nemen.

 

Al met al een leerzame en vermoeiende dag. De slotdiscussie hebben we daarom maar laten schieten, die was vooral gericht op de vele beleidsmakers die er (gelukkig) aanwezig waren. Er blijkt veel meer gaande te zijn op het gebied van milieu en gezondheid dan wij vermoedden, dus dat is positief. We kwamen thuis met een tas vol leesvoer en informatie die nuttig kan zijn voor de bezoekers van het Natuurlijk Gezond Plein!"

 

Lees het hele verslag op natuurlijkgezondplein.nl>>