VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Verslag VVM workshop IenM M.e.r-dag

Geplaatst op 16-11-2017  -  Categorie: VVM-leden in het nieuws  -  Auteur: Peter van de Laak  -  Bron: Toets


VVM-lid Peter van de Laak en Jaap de Zeeuw schreven een verslag van de workshop die plaats vond op de IenM m.e.r.-dag over de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de m.e.r.-praktijk.

Op initiatief van de sectie MER van de VVM is tijdens de IenM m.e.r.-dag van 10 oktober 2017 een discussie gestart over de vraag: 'Is het erg als het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs over m.e.r. beperkt is en te weinig verbinding heeft met de m.e.r.-praktijk? Voor het debat over deze vraag is aan Pieter Leroy (hoogleraar milieu en beleid aan de Radboud Universiteit), Arend Kolhoff (Commissie voor de m.e.r., bureau internationaal en gepromoveerd op m.e.r.) en Diederik Bel (senior partner Witteveen+Bos en 25 jaar actief in de m.e.r.-praktijk) gevraagd hun visie te geven als inleiding op het debat.

In de discussie zijn drie thema’s die eruit springen. De inbreng van wetenschappelijke kennis in de m.e.r.-praktijk wordt gemist. We moeten zorgen voor een betere wetenschappelijke backing en de kennisinfrastructuur rondom m.e.r. moet weer op orde komen. De M.e.r.-academie kan daarin een belangrijke rol spelen.

Een tweede thema is de politieke rol van m.e.r. De m.e.r. is teveel verworden tot een routineuze praktijk. Het hedendaagse discours over m.e.r. wordt gedomineerd door de roep om effectiviteit en minder stroperigheid. Door de m.e.r. veel meer een reflectiekamer te laten zijn, is het belang van milieu en duurzame ontwikkeling beter te borgen. M.e.r. moet een rol gaan spelen bij maatschappelijke transities naar duurzame ontwikkeling. Een coalitie tussen wetenschap en Commissie voor de m.e.r. kan een rol spelen bij de zoektocht naar een discours dat overlevingskansen heeft.

Een derde thema is de opdracht aan de m.e.r.-community om professionele milieuorganisaties en burgercomités nadrukkelijker te betrekken bij projecten waarvoor een MER wordt opgesteld. Vliegveld Twente is hiervan een goed voorbeeld.

Lees het hele artikel op Toets-online>>